Skocz do zawartości


Zmiany w MyBot 1.1.0.0

Wersja 1.1.0.0
  • Dodano style okien
  • Dodano listę zablokowanych
  • Dodano licznik odpowiedzi na minutę
  • Dodano historię wiadomości
  • Dodano zmianę czasu wyświetlanej chmurki
  • Dodano ikony okien
  • Zmiana czcionki na Times New Roman
  • Zmiana nazwy zakładki z "Spoza listy" na "Tekst Bota" - jeszcze lepsze :D
  • Poprawiono błąd, wywoływany gdy ktoś nowy wpisał od razu pierwsze hasło