Skocz do zawartości


Autor

Uzyskaj wsparcie techniczne Informacje o pliku

 • Wysłano: 2014.03.05, 17:55
 • Uaktualniono: 2014.03.05, 18:44
 • Rozmiar pliku: 13,69 MB
 • Wyświetleń: 3663
 • Pobrań: 51694
 • Projekt Buglisty: przejdź
 • Typ wersji: Stabilna
 • Aktualizator: Tak

Pobierz AQQ Freedom 2.6.0.10

* * * * * 2 głosówFinalna wersja.

Możecie zaktualizować swoje wersje poprzez aktualizator AQQ (menu Pomoc -> Sprawdź aktualizacje).

[media]http://www.youtube.com/watch?v=70uloYHhmC0[/media]

Co nowego w tej wersji? 2.6.0.10 (Zobacz pełną listę zmian)

 • Poprawka związana z przenoszeniem kontaktów w obrębie tej samej grupy.
 • Informacja o ewentualnych problemach z kontem administracyjnym posiada własne okno, które nie jest modalne i nie klonuje się wielokrotnie w niektórych przypadkach.
 • Poprawka przy wysyłaniu notyfikacji o zamknięciu okna edycji wycinka (SDK).
 • Drobne poprawki przy skórkowaniu popmenu kontaktu z wieloma zasobami.
 • Dodatkowa poprawka przy aktywacji stanu "Niewidoczny".
 • Do wizytówki kontaktu dodano nową zakładkę "Notatka".
 • Drobne poprawki przy określaniu ilości osób w pokojach czatowych.
 • Powiększono pole grup w wizytówce kontaktu (na rzecz pola adresów e-mail).
 • Zmiana nazwy grupy powoduje uaktualnienie jej nazwy na liście posortowanych grup (o ile tam występuje).
 • Drobne poprawki przy odświeżaniu ikon w oknie głównym.
 • Zlikwidowano problem z pokazywaniem błędnych popmenu przy klikaniu PPM na różnych elementach listy kontaktów.
 • Drobne poprawki przy pobieraniu ilości osób w pokojach konferencyjnych.
 • Drobne poprawki przy klikach w JIDy w odnośnikach.
 • Drobne poprawki przy pobieraniu powiadomień z serwisu YT.
 • W opcjach bezpieczeństwa dodano opcje wymuszania autoryzacji konta administracyjnego po protokole SSL.
 • Pokazywanie postępu wysyłki obrazka jako URL nie działało poprawnie.
 • W oknie wyboru sposobu wysyłki grafiki dodano opcje wysyłki jako URL.
 • W oknie wyboru sposobu wysyłki poprawiono przeźroczystość ikony skojarzonej z plikiem.
 • W oknie wyboru sposobu wysyłki zbyt długa nazwa pliku jest teraz skracana.
 • Okno wyboru wysyłki nie pojawia się już tylko i wyłącznie na głównym monitorze.
 • Przy wysyłce obrazka jako URL, w razie niemożności połączenia się z serwerem, AQQ próbuje wysłać obrazek jeszcze dwa razy (3s/próba).
 • Poprawka związana z wysyłaniem obrazków jako URL jeżeli nazwa pliku zawierała znaki unicode.
 • Poprawka związana z nieodświeżaniem awatarów na liście kontaktów.
 • Poprawka związana z publikowaniem nowych awatarów w trybie wizytówki.
 • W przypadku niepowodzenia przy zakładaniu konta Jabber - o ile to możliwe - AQQ proponuje rejestrację przy użyciu formularza WWW.
 • Ustawienie ignorowania kontaktu Jabberowego odbywa się teraz z udziałem list prywatności.
 • Dodano obsługę niewidzialności przy pomocy list prywatności (XEP-0126).
 • W edytorze list prywatności zablokowano możliwość usuwania systemowej listy prywatności AQQ.
 • Wizytówka kontaktów została uaktualniona.
 • Wizytówka zyskała nowe opcje prywatności.
 • Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail przez konto GMail.
 • Przy pobieraniu wizytówki wyświetla się plansza z postępem.
 • Drobne poprawki GUI we wtyczce GG.
 • We wtyczce GG usunięto przycisk "Niewidoczność" - tą funkcje przejęły nowe funkcje w wizytówce kontaktu w sekcji "Prywatność".
 • Poprawki przy autoryzacji kont administracyjnych
 • Przy braku połączenia z serwerem autoryzacyjnym pojawia się bardziej intuicyjny komunikat.
 • Przy braku połączenia z serwerem autoryzacyjnym każda próba wysłania wiadomości ponowi najpierw próbę autoryzacji.
 • SDK: Modyfikacja funkcji AQQ_CONTACTS_MESSAGE - wParam = indeks konta.
 • Zlikwidowano kilka mniejszych wycieków pamięci.
 • Wszystkie skrypty autoryzacyjne działają teraz w oparciu o SSL.
 • Dodano nowy filtr do CP - powiadomienia z wtyczek.
 • AQQ pozwala na zmianę nazw kontaktów pochodzących z Facebook-a.
 • Usunięto opcje "Przejdź pod adres" gdy klikamy na łącze jid/e-mail na liście kontaktów.
 • W instalatorze umieszczono nową wersję wtyczki GG.
 • Poprawki przy ukrywaniu reklam dla osób które opłaciły subskrypcje roczne.
 • SDK: AQQ_SYSTEM_PLAYSOUND potrafi odgrywać również zew. pliki WAV/MP3 (krótkie).
 • Poprawiono kolejność zaznaczania kontaktów przy użyciu strzałek góra/dół na klawiaturze.
 • Zlikwidowano "freeze" aplikacji niedługo po włączeniu (trwający zwykle około 1-2s).
 • Poprawki przy wyświetlaniu ikon metakontaktów w wizytówce.
 • Poprawka dotycząca wyświetlania nazw kontaktów w archiwum.
 • Strzałki w edytorze wycinków wyglądają teraz lepiej.
 • Poprawiono problem z pokazywaniem awatarów na liście gdy te powinny pozostać w ukryciu.
 • Wysyłanie obrazka jako URL działa szybciej i nie blokuje już AQQ.
 • Pasek postępu wysyłania obrazka jako URL działa teraz poprawnie.
 • Osoby które opłaciły abonament roczny mają wyłączone reklamy już teraz.
 • Do listy serwerów dodano jappix.pl
 • Rozwiązano problem z podwójnym otwieraniem okna stażu.
 • Zmiana awatara GG jest teraz możliwa jedynie przez serwis WWW.
 • Mniejsze przycinki AQQ przy pobieraniu profili GG.
 • Poprawki w GUI w oknie certyfikatu SSL.
 • Zmieniono obliczanie położenia popmenu pokazującego się po kliknięciu w link na liście kontaktów (pokazuje się zawsze blisko kursora myszy).
 • Zmieniono sposób prezentacji zasobów kont.
 • AQQ nieprawidłowo aktualizowało stan/status w oknie rozmowy po otwarciu wybranego zasobu.
 • Poprawki lokalizacyjne.
 • Po wygaśnięciu subskrypcji AQQ nie pokazywała się jedna z informacji (w formie chmurki).
 • Po wygaśnięciu subskrypcji AQQ nie można też wysyłać wiadomości grupowych ani plików.
 • Poprawiono problem z brakiem dostępu do przycisku otwierające folder emotikon tymczasowych.
 • SDK: Poprawiono dodawanie kontaktów przez funkcje AQQ_CONTACTS_CREATE (przy podawaniu innego indeksu konta niż 0).
 • Jeżeli link na liście kontaktów zawiera JID/E-mail to w popmenu pojawią się pozycje "Wiadomość" oraz "Wyślij e-mail".
 • Opcja "Dodaj grupę" w menu "Kontakty" nie działała poprawnie.
 • AQQ nie pokazywało zasobów kontaktów na liście i w oknie rozmowy.
 • Poprawki przy wyświetlaniu ikon sieci w archiwum spoza listy oraz w wizytówce kontaktu.
 • Do chmurki z danymi o kontakcie dodano informacje o przynależności do wskazanego konta.
 • Do popmenu zbiorczych ost. rozmów w archiwum dodano opcje "Przejdź do archiwum kontaktu", która otwiera pełną historie rozmów z daną osobą.
 • Usunięto z deinstalatora AQQ przekierowanie na stronę z ankietą.
 • Lista kontaktów nie jest od teraz podzielona na konta (spójna lista).
 • Optymalizacje dotyczące odświeżania listy kontaktów.
 • Istnieje możliwość zmiany nazwy grupy dla kontaktów Facebook/NKTalk.
 • Istnieje możliwość scalania grupy zawierającej kontakty z Facebook/NKTalk.
 • Możliwe jest dodawanie metakontaktów pomiędzy różnymi kontami.
 • Dla wszystkich typów kontaktów jest widoczna pozycja "Grupy" w popmenu kontaktu.
 • SDK: Dodano funkcje "AQQ_FUNCTION_MSGWINDOW" zastępującą kilka starych funkcji w SDK.
 • SDK: Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABCAPTION ignorowała indeks konta.
 • SDK: Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABIMAGE ignorowała indeks konta.
 • Poprawiono problem z nieznikającą animacją na pasku zadań przy wysyłce plików.
 • Przy konfigurowaniu nowego profilu konta GG i Skype od razu dodają się do listy.
 • AQQ zapisuje jak najszybciej informacje o pseudonimie nowo dodanego kontaktu do wizytówki (przydatne dla archiwum spoza listy).
 • Archiwum spoza listy stara się pokazywać pseudonimy kontaktów o ile są dostępne.
 • Przy usuwaniu kontaktów AQQ zachowuje część informacji na jego temat (ponownie - pomaga to w działaniu archiwum spoza listy).
 • Odświeżono wygląd okna logowania i przyspieszono jego wczytywanie.
 • Wycofano filtr pokoje tymczasowe/stałe.
 • Zmiana opisu przez kompozycje wspiera teraz zapis nowego opisu do archiwum.
 • Zmiany w nagłówku konta - pokazuje konto administracyjne oraz wszystkie zalogowane zasoby.
 • Usunięto popmenu które umożliwiało "skoki" na liście pomiędzy starym układem kont.
 • Dodano prostą listę awatarów ustawionych na poszczególnych kontach.
 • Poprawiono dopasowywanie ikon sieciowych dla kontaktów spoza listy w archiwum rozmów.
 • SDK Funkcje do dekodowania Base64 źle dekodowały pusty ciąg "A===".
 • Dwuklik na nagłówku konta na liście kontaktów otwiera informacje o stanie konta.
 • Szeroko zakrojone optymalizacje przy zaznaczaniu i scrollowaniu listy przy pomocy strzałek.
 • Można zaznaczać wiele kontaktów przy pomocy klawiszy CTRL lub Shift.
 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości tekstowych do zaznaczonych kontaktów.
 • Dodano możliwość kopiowania i przenoszenia do innych grup zaznaczonych kontaktów.
 • Dodano możliwość usuwania zaznaczonych kontaktów.
 • Dodano możliwość zmiany kolejności grup na liście kontaktów.
 • Przyspieszono dostęp do archiwum kontaktów.
 • SDK: Dodano notyfikacje AQQ_SYSTEM_MULTIPOPUP (informuje o pojawieniu się popmenu dla zaznaczonych kontaktów)
 • SDK: Dodano funkcje i notyfikacje AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHSELECTED (pobiera listę zaznaczonych kontaktów)
 • Konferencje GG można teraz rozpocząć bardziej naturalnie (zaznaczając kilka kontaktów GG, klikając PPM i wybierając opcje konferencji).
 • Klika grafik było wyświetlanych jedynie z kompozycji Standard, choć odpowiednie grafiki były dostępne w innej aktualnie używanej kompozycji.
 • Dodano informacje o możliwości usunięcia konta administracyjnego.
 • Drobne poprawki wizualne w oknie stanu konta.
 • Poprawka w migratorze jeżeli migrujemy z widoczną grupą "Obserwatorzy".
 • Dodano możliwość sprawdzania poprawności certyfikatów SSL na serwerach.
 • Po zdefiniowaniu nowego konta Jabber, AQQ od razu loguje się do takiego konta.
 • Drobne poprawki przy skórkowaniu chmurki informacyjnej widocznej przy oknie logowania.
 • Opcja sortowania została dodana również do popmenu grupy (grupy można teraz sortować).
 • Złagodzono zasady normalizacji nazw pokoi czatowych (pokoje z nazwami obcojęzycznymi są wyświetlane teraz poprawnie).
 • Przywrócono możliwość sprawdzania stażu poszczególnych kontaktów (o ile są połączone).
 • Duża optymalizacja dotycząca szybkości działania i odświeżania listy kontaktów.
 • Poprawiono pobieranie i usuwanie kontaktów na serwerach typu Rapsody.
 • Poprawiono pobieranie ostatnich wiadomości w pokojach czatowych na serwerach typu Rapsody.
 • Poprawka związana z automatyczną zmianą stanu przy wyjściu z AQQ i migratorem.
 • Zaktualizowano webowe SDK oraz przykładową wtyczkę.
Pliki, którymi możesz być zainteresowany...Losowe pliki

 • 384 Wszystkich plików
 • 7 Wszystkich kategorii
 • 74 Liczba dodających
 • 1836525 Suma pobrań
 • YTPlayList Najnowszy plik
 • WiTuŚ Najnowszy autor

0 użytkowników aktywnych (w ciągu ostatnich 15 minut)

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych