Skocz do zawartości


Zmiany w AQQ Multi Send 1.2.0.39

Wersja 1.2.0.39
  • Klawisz Escape powoduje zamykanie okien
  • Dodano ikony dla okien
  • W pola opóźnień i progu w ustawieniach można wpisywać tylko liczby
  • Okno ustawień nie jest już modalne