Skocz do zawartości


Zmiany w AutoSender 1.0.3.0

Wersja 1.0.3.0
 • Dodano nową akcję: "Wyślij pakiet XML".
 • Dodano możliwość ustalenia sekund do wykonania akcji/cykliczności.
 • Dodano zabezpieczenie przed wpisywaniem ujemnych wartości.
 • Dodano zabezpieczenie przed nieprawidłowymi identyfikatorami.
 • Nie można edytować dwóch czynności naraz.
 • Poprawiono błąd przy edytowaniu akcji.
 • Poprawiono błąd przy anulowaniu edycji.
 • Poprawki przy edytowaniu cykliczności.
 • Jeśli edytujemy cykliczną akcję, wczytają się ustawienia tej cykliczności.
 • Poprawiono złe czytanie typu akcji w podglądzie.
 • Poprawiono błąd "Cannot open file...".
 • Poprawiono czytanie kilku liniowych treści akcji.