Skocz do zawartości


Zmiany w DrawBoard 0.4.0.0

Wersja 0.4.0.0
  • Dodano pędzel.
  • Dodano możliwość rysowania figur bez wypełnienia.
  • Dodano opcje do formatowania tekstu: wielkość, style.
  • Poprawa gumki, teraz działa analogicznie do pędzla.
  • Poprawa tekstu do rozmówcy który nie obsługuje rysowania (dodano link do strony aqq).
  • W przypadku gdy jeden z rozmówców będzie pisał/rysował poza widoczną dla drugiego planszą, nastąpi zapytanie czy powiększyć widoczny obszar.
  • Poprawa błędu gdy był wybrany inny kolor BG niż biały i następowała próba powiększenia okna - nowo widoczny obszar miał właśnie ten kolor.
  • Wyeliminowanie znikania obrazu gdy zmniejszyliśmy formę na której coś było narysowanie - obraz znikał mimo ponownego powiększenia.
  • Zmiana algorytmu przesyłania danych nie jest kompatybilna wstecz! Aby wtyczka działała należy dokonać aktualizacji po obu stronach!