Skocz do zawartości


Zmiany w Birthday Reminder 3.3.0.0

Wersja 3.3.0.0
 • Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
 • Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
 • Obsługa metakontaktów.
 • Drobne poprawki w kodzie.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.19).
Wersja 3.2.2.0
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 3.2.1.0
 • Dekodowanie Base64 za pomocą SDK.
Wersja 3.2.0.0
 • Kosmetyczne zmiany wyglądu powiadomień.
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
Wersja 3.1.4.2
 • Drobne zmiany optymalizacyjne.
Wersja 3.1.4.0
 • Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
 • Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.44).
Wersja 3.1.3.0
 • Zmiany we wsparciu dla wtyczki AlphaWindows.
Wersja 3.1.2.0
 • Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Brak kompresji wtyczki 64-bitowej.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.30).
Wersja 3.1.1.0
 • Drobne zmiany w skórkowaniu formy ustawień.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.19).
Wersja 3.1.0.0
 • Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.16).
Wersja 3.0.0.0
 • Wtyczka została napisana całkowicie od nowa.
 • Przeniesienie mechanizmu wtyczki do centrum powiadomień.
 • Pełne skórkowanie okna wtyczki.
 • Nowa ikonka skojarzona ze wtyczką.
 • Wtyczka posiada własną ikonę pokazywaną w ustawieniach komunikatora na liście wtyczek.
Wersja 2.0.2.0
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder 2010.
 • Wtyczka nie przycina już AQQ podczas sprawdzania urodzin kontaktów.
 • Zmniejszono czas po którym od załadowania wtyczka ma odbywać się sprawdzanie urodzin kontaktów.
Wersja 2.0.1.0
 • Zwiększenie czasu od włączenia AQQ po którym sprawdzana jest data urodzin kontaktów.
 • Odtwarzanie dźwięku przy notyfikacji jest zależne od włączenia/wyłączenia dźwięków w AQQ.
 • Poprawki kosmetyczne wyglądu formy.
Wersja 2.0.0.0
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator CodeGear C++ Builder 2009.
 • Obsługa Unicode dla nazw kontaktów.
 • Poprawki w odtwarzaniu dźwięku.
Wersja 1.0.6.4
 • Usunięto błąd powiadamiania o urodzinach kontaktów, które tak na prawdę ich nie obchodzą.
 • Poprawiono porównywanie dat przy różnych formatach ustawionych w systemie.
Wersja 1.0.6.2
 • Mała poprawka odczytu daty urodzin z plików.
 • Usunięto błąd powiadamiania o urodzinach kontaktów, które nie miały zapisanej daty.
Wersja 1.0.6.0
 • Optymalizacja działania wtyczki.
 • Poprawiono drobny wyciek pamięci.
 • Dodanie zabezpieczenia dla "multikontaktów" (jeżeli pseudonim kontaktu się powtórzy to informacja o urodzinach nie będzie wyświetlona).
Wersja 1.0.5.2
 • Zmieniono działanie pokazywania powiadomienia "raz dziennie" – teraz na prawdę pokazuje się tylko raz dziennie. Poza tym domyślnie i tak chmurka będzie się pokazywać przy każdym włączeniu AQQ!
Wersja 1.0.5.0
 • Wtyczka pokazuje notyfikację z 10 sekundowym opóźnieniem niż po załadowaniu tak jak w poprzedniej wersji.
 • Dodano przycisk podglądu chmurki w ustawieniach.
 • Dodano opcje powiadamiania co jakiś czas.
Wersja 1.0.4.0
 • Dodanie opcji wyłączenia pokazywania wieku solenizanta.
 • Optymalizacje kodu.
Wersja 1.0.3.0
 • Dodanie opcji wyłączającej dźwięk przy powiadomieniu.
 • Dodanie opcji przypominania o urodzinach na dzień, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i dwa tygodnie przed.
 • Dodanie opcji wyłączenia powiadomienia w urodziny kontaktu.
Wersja 1.0.2.0
 • Poprawienie błędu z wyświetlaniem liter ze znakami diaktrycznymi (błąd dekodowania Base64).
 • Zmiana odczytu daty. Od teraz można dawać np. 1985-5-9! W każdym bądź razie i tak trzeba zachować wpisywanie ROK-MIESIĄC-DZIEŃ.
 • Wyrzucenie skrótu do wtyczki z listy wtyczek szybkiego dostępu (raczej nikt nie będzie potrzebował, żeby tam często wchodzić).
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.