Skocz do zawartości


Zmiany w FixUpdater 1.5.1.0

Wersja 1.5.1.0
 • Domyślne repozytoria są zawsze włączone.
 • Usunięcie błędu przy pierwszej instalacji wtyczki.
Wersja 1.5.0.0
 • Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
 • Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
 • Zmiana adresów domyślnych repozytoriów.
 • Inne małe poprawki i optymalizacje kodu.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.20).
Wersja 1.4.6.0
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 1.4.5.0
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
Wersja 1.4.4.0
 • Wersja 64-bitowa jest wreszcie prawidłowo skórkowana.
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.46).
Wersja 1.4.3.2
 • Mała poprawka w obsłudze kolorystyki stylizacji okien.
Wersja 1.4.3.0
 • Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
 • Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.44).
Wersja 1.4.2.0
 • Zmiany we wsparciu dla wtyczki AlphaWindows.
Wersja 1.4.1.2
 • Powrót do starszej wersji komponentów AlphaControls (8.20).
Wersja 1.4.1.0
 • Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Brak kompresji wtyczki 64-bitowej.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.30).
Wersja 1.4.0.0
 • Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
 • Drobne zmiany w skórkowaniu formy ustawień.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.19).
Wersja 1.3.0.0
 • Rebranding kanałów aktualizacji na repozytoria.
 • Zmieniono skrócony opis wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.10).
 • Usunięto opcję zmiany adresu przeglądarki dodatków.
 • Usunięto repozytoria z niedziałającej strony aqqnews.pl.
 • Poprawki kosmetyczne formy ustawień.
 • Inne mniej ważnie zmiany w kodzie.
Wersja 1.2.1.0
 • Drobne poprawki w procesie wyładowania wtyczki.
Wersja 1.2.0.0
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.70).
 • Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
Wersja 1.1.2.0
 • Wtyczka posiada własną ikonę pokazywaną w ustawieniach komunikatora na liście wtyczek.
 • Obsługa natywnego stylu Windows (wyłączone skórkowanie okien wtyczki).
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.67).
 • Usunięcie zbędnego już kodu poprawiającego działanie kontrolki TsPageControl (AlphaControls).
 • Optymalizacja kodu.
Wersja 1.1.1.0
 • Poprawki w implementacji komponentów AlphaControls.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.52).
Wersja 1.1.0.0
 • Skórkowanie okna ustawień wtyczki.
 • Sprawdzanie aktualizacji po instalacji wtyczek.
 • Mała optymalizacja kodu.
Wersja 1.0.5.0
 • Domyślnie włączona zmiana adresu przeglądarki dodatków na repozytorium z AQQNews.pl.
 • Usuwanie starych adresów URL kanałów ze strony beherit.pl.
 • Poprawki wizualne formy ustawień.
Wersja 1.0.4.4
 • Nowy domyślny kanał aktualizacji.
 • Domyślnych kanałów aktualizacji nie można usunąć.
 • Drobne kosmetyczne poprawki formy ustawień.
Wersja 1.0.4.2
 • Funkcje FIXUPDATER_SYSTEM_ADDLINK i FIXUPDATER_SYSTEM_DELETELINK zwracają 2 w przypadku błędu.
Wersja 1.0.4.0
 • Funkcje FIXUPDATER_SYSTEM_ADDLINK i FIXUPDATER_SYSTEM_DELETELINK zwracają 0 w przypadku błędu.
 • Poprawki w strukturze pliku ustawień.
 • Zaktualizowano adres kanału aktualizacji na aqqnews.pl.
Wersja 1.0.3.0
 • Możliwość wyboru sposobu sprawdzania aktualizacji.
 • Wtyczka nie włącza już opcji informowania o nowych wersjach dodatków w AQQ.
 • Inne poprawki kosmetyczne.
Wersja 1.0.2.0
 • Mała poprawka w kodzie.
Wersja 1.0.1.8
 • Funkcje FIXUPDATER_SYSTEM_ADDLINK i FIXUPDATER_SYSTEM_DELETELINK zwracają wartość 1 (czyli jeżeli wtyczka jest wyłączona lub nie ma jej zainstalowanej to zwróci 0).
Wersja 1.0.1.6
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder 2010.
 • SDK: Dodano funkcję FIXUPDATER_SYSTEM_DELETELINK = "FixUpdater/System/DeleteLink".
 • Drobne poprawki w funkcji FIXUPDATER_SYSTEM_ADDLINK.
Wersja 1.0.1.4
 • Poprawienie drobnych literówek.
 • Małe poprawki w zapisie kanałów aktualizacji.
 • Ikonka HD.
Wersja 1.0.1.2
 • Poprawienie funkcji FIXUPDATER_SYSTEM_ADDLINK – link nie jest dodawany gdy już znajduje się na liście.
 • Wtyczka włącza sprawdzanie aktualizacji dodatków w AQQ (wymagane by sprawdzanie aktualizacjo zostało przeprowadzone).
 • Dodawanie tych samych kanałów aktualizacji jest zablokowane.
Wersja 1.0.1.0
 • Możliwość ustawienia częstotliwości sprawdzania aktualizacji.
 • Drobne poprawki kosmetyczne.
 • Dodanie nowego domyślnego kanału aktualizacji.
 • SDK: Dodano funkcję FIXUPDATER_SYSTEM_ADDLINK = "FixUpdater/System/AddLink".
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.