Skocz do zawartości


Zmiany w Gravatar 1.4.0.0

Wersja 1.4.0.0
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 1.3.1.0
 • Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
 • Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.44).
Wersja 1.3.0.0
 • Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
 • Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
 • Drobne zmiany w skórkowaniu form ustawień.
 • Zmiana sposobu wypakowywania plików z zasobów wtyczki.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.20).
Wersja 1.2.0.0
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.70).
 • Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
Wersja 1.1.3.0
 • Wtyczka posiada własną ikonę pokazywaną w ustawieniach komunikatora na liście wtyczek.
 • Przy aktualizacji awatara we wtyczce SkypeCore pokazywany jest tylko identyfikator Skype.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.65).
 • Obsługa natywnego stylu Windows (wyłączone skórkowanie okien wtyczki).
 • Optymalizacja kodu.
Wersja 1.1.2.0
 • Opcja wymuszania aktualizacji.
 • Poprawki w oprawie tekstowej form wtyczki.
Wersja 1.1.0.0
 • Pełne skórkowanie wszystkich okien wtyczki.
 • Aktualizowanie awatarów we wtyczce GG Network.
 • Komunikat z potwierdzeniem dokonania aktualizacji po zmianach w ustawieniach wtyczki.
 • Poprawki kosmetyczne formy pierwszego uruchomienia wtyczki.
 • Zmniejszono czas wyświetlania chmurek informacyjnych.
 • Zmiana sposobu pobierania awatarów oraz rozszerzenie informowania o niepomyślnej aktualizacji.
 • Spora optymalizacja kodu.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.