Skocz do zawartości


Zmiany w CloseChatNotifier 1.3.0.8

Wersja 1.3.0.8
 • Wtyczka skompilowana w nowym środowisku programistycznym.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (do wersji 9.19).
 • Drobne poprawki przy odgrywaniu powiadomienia dźwiękowego.
Wersja 1.3.0.6
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (do wersji 9.18).
 • Poprawki wizualne w oknie wtyczki.
 • Poprawki wizualne w oknie "O autorze".
 • Drobne optymalizacje.
Wersja 1.3.0.4
 • Poprawki przy odgrywaniu własnego dźwięku powiadomienia.
 • Jeżeli własny dźwięk powiadomienia nie został wybrany lub plik w podanej lokalizacji nie istnieje to wtyczka wyświetli odpowiedni komunikat.
Wersja 1.3.0.2
 • Powiadomienie w chmurce informacyjnej dostosowuje treść do płci kontaktu (zamknął/zamknęła okno rozmowy).
 • Zmieniono styl chmurki informacyjnej.
 • Poprawki pod kątem wersji 64 bit.
 • Zmiany w GUI wtyczki.
 • Poprawki związane z obsługą zaawansowanej stylizacji okna wtyczki.
 • Poprawki przy przechodzeniu między opcjami przyciskiem TAB na klawiaturze.
 • Usunięto opcję związaną z zaawansowaną stylizacją okna wtyczki (automatycznie - zależne od ustawień AQQ).
Wersja 1.3.0.0
 • Dodano opcję odczytu powiadomienia przez funkcję Google Text-to-Speech.
 • Poprawka związana z blokowaniem wiadomości w konferencji GG/Skype.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (v8.53).
 • Dodano odgrywanie animacji podczs zamykania okna.
 • Poprawki w GUI Wtyczki.
 • Zaktualizowano zakładkę "O wtyczce".
 • Zmieniono niektóre ikonki na przyciskach.
 • Najniższa wartość czasowa do ustawienia wyświetlania chmurki informacyjnej to 1 sekunda.
 • Opcja związana z wyłączeniem zaawansowanej stylizacji okna przeniesiona została na zakładkę "Funkcje - konfiguracja".
 • Usunięto zbędne ikonki.
Wersja 1.2.0.0
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (v8.42).
 • Poprawki w obsłudze zaawansowanej stylizacji okna wtyczki.
 • Poprawiono uruchamianie się wtyczki z wyłączoną zaawansowaną stylizacją okien AQQ.
 • Drobne poprawki wizualne w interfejsie wtyczki.
 • Wtyczka współpracuje z narzędziem AQQ do zmiany kolorystyki stylizacji okien.
 • Dodano nową opcję dotyczącą reguły odtwarzania dźwięków powiadomień przez wtyczkę.
 • Lista zmian w poszczegolnych wersjach wtyczki dostępna w formie pliku TXT.
 • Dodano wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (przeźroczystość okna wtyczki).
 • Naprawiono błąd z nieobsługiwanym formatem paczki podczas instalacji nowych wersji wtyczki.
Wersja 1.1.0.4
 • Wtyczka przeportowana na platformę 64-bit.
 • Próba naprawienia problemu z nieobsługiwanym formatem paczki podczas instalacji wtyczki.
Wersja 1.1.0.2
 • Wiadomości przychodzące z wtyczek sieciowych (np. Gadu-Gadu, SkypeCore) mogły nie być dostarczane.
Wersja 1.1.0.0
 • Dodano możliwość podglądu chmurki informacyjnej w oknie wtyczki.
 • Jeżeli kompozycja nie zawiera folderu z ikonkami to wtyczka pobierze je z kompozycji Standard (chmurka informacyjna).
 • Poprawki w obsłudze kompozycji wizualnych AphaControls.
 • Drobne poprawki wizualne na zakładce "O wtyczce".
Wersja 1.0.0.6
 • Odgrywanie dźwięku podczas powiadomienia nie blokuje już chmurkę informacyjną oraz AQQ.
Wersja 1.0.0.4
 • Poprawiono błąd skutkujący wyłączeniem się AQQ po wejściu do ustawień wtyczki z poziomu ustawień AQQ.
 • Przyciski do przechodzenia między zakładkami mają teraz większy odstęp między sobą.
 • Okno wtyczki reaguje na zmianę aktualnej kompozycji wizualnej (jeżeli jest otwarte).
 • Poprawiono błąd pojawiający się po zamknięciu okna listy zmian klawiszem ESC.
 • Poprawki przy przełączaniu zakładek (w lewym dolnym rogu okna wtyczki pozostawał tytuł zakładek).
 • Tekst z hintów dla przycisków wyświetlany jest teraz w lewym dolnym rogu okna wtyczki.
 • Inne drobne poprawki.
Wersja 1.0.0.2
 • Dodano okno ustawień dla wtyczki.
 • Dodano możliwość odgrywania dźwięku powiadomienia.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.