Skocz do zawartości


Zmiany w AQQ Phoenix 2.4.3.10

Wersja 2.4.3.10
 • Szybsze sprawdzanie powiadomień (szereg optymalizacji).
 • Poprawki związane ze znikającym przyciskiem służącym do odświeżania powiadomień.
 • Zmieniono sposób wyliczania hashy dla powiadomień YT.
 • Poprawka związana z rzadkim błędem zawieszania się AQQ po sprawdzeniu powiadomień.
 • Poprawiono problem ze złymi datami dla wiadomości offline w sieci GG.
 • AQQ nie pokazywało dotychczas prawidłowego stanu dla niedostarczonych wiadomości w sieci GG.
 • Poprawka związana z odznaczaniem się przycisków zakładek na pasku tytułowym okna AQQ.
 • Zmieniono sposób weryfikowania starych powiadomień z Twittera.
 • Poprawiono problem w kompozycjach standardowych z widocznym miejscem na boczny pasek przewijania, gdy paska nie ma.
 • Zwiększono stabilność AQQ (wykryto i usunięto dwa problemy powodujące zawieszenie się programu).
 • Przy instalowaniu kompozycji przy użyciu okna "Dodatki dla AQQ", padnie pytanie czy kompozycja ma zostać wczytana.
 • Przy aktualizacji wtyczki przy użyciu okna "Dodatki dla AQQ", padnie pytanie czy wtyczka ma zostać aktywowana.
 • Optymalizacje przy chowaniu / pokazywaniu okna głównego AQQ (dzieje się to szybciej).
 • Usunięto opcje płynnego chowania okien z zaawansowanych ustawień (przestarzała opcja).
 • Noworoczne dzwoneczki dla kompozycji standardowych zostały zmienione na bardziej subtelne :)
 • Zapis logów objęty jest teraz sekcją krytyczną.
 • W trybie logowania okrojono trochę zbędnych zapisów (AQQ w trybie logowania będzie działać płynniej).
 • Sprawdzanie powiadomień w tle deaktywuje odpowiedzialne za ich odświeżanie przyciski.
 • Została napisana nowa klasa odpowiedzialna za sprawdzanie powiadomień na odrębnym wątku (poprzednie rozwiązanie powodowało błędy).