Skocz do zawartości


Zmiany w TempContacts 1.5.0.0

Wersja 1.5.0.0
 • Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
 • Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
 • Dodanie ikony pokazywanej w ustawieniach komunikatora na liście wtyczek.
 • Zmiana ikony na formie ustawień wtyczki.
 • Małe poprawki w kodzie.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.20).
Wersja 1.4.2.0
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 1.4.0.0
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
Wersja 1.3.0.0
 • Możliwość dodania kontaktu na stałe do listy.
 • Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
 • Optymalizacja kodu.
 • Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.45).
Wersja 1.2.0.0
 • Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
 • Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
 • Drobne zmiany w skórkowaniu form ustawień.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.20).
Wersja 1.1.0.0
 • Pełne skórkowanie okna ustawień wtyczki.
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
 • Poprawki kosmetyczne na formie ustawień.
 • Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
Wersja 1.0.1.0
 • Wyłączenie działania wtyczki dla konferencji/czatów.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.