Skocz do zawartości


Zmiany w TuneStatus 2.7.0.0

Wersja 2.7.0.0
 • Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
 • Poprawienie wsparcia kolorystyki stylizacji okien.
 • Poprawa obsługi VLC media player.
 • Inne mniej ważne poprawki w kodzie.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.20).
Wersja 2.6.0.0
 • Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
 • Opcja automatycznego wyłączania informowania o słuchanym utworze przez notyfikację User Tune przy bezczynności.
 • Usunięcie konwersji starej wersji ustawień wyglądu opisu.
 • Poprawne wczytywanie domyślnego wyglądu opisu.
 • Usunięcie literówek w kodzie dla odtwarzacza VLC media player.
 • Poprawne zapisywanie pseudonimów kontaktów na potrzeby notyfikacji User Tune.
 • Pobieranie pseudonimów kontaktów tylko, gdy notyfikacja User Tune jest włączona.
 • Poprawienie stylu chmurek notyfikacji User Tune.
 • Usunięcie drobnego błędu w odczycie ustawień.
 • Usunięcie błędu AV z formy wyjątków notyfikacji User Tune.
 • Prawidłowe parsowanie pakietów XML zawierających informację User Tune.
 • Ulepszone blokowanie/zezwalanie notyfikacji User Tune dla poszczególnych kont.
 • Wysyłanie pakietu wyłączającego User Tune przy rozłączaniu się z siecią lub po wejściu na stan niewidoczny.
 • Drobna optymalizacja funkcjonalności zmiany opisu oraz User Tune.
 • Optymalizacja przywracania startowego opisu po zmianie stanu konta na niewidoczny.
 • Małe kosmetyczne zmiany i optymalizacje w kodzie.
 • Usunięcie obsługi Last.fm Player (odtwarzacz już nie istnieje).
 • Zmiana ścieżki pliku do pobierania informacji o odtwarzanym utworze w iTunes.
 • Optymalizacja pobierania odtwarzanego utworu w iTunes.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.18).
Wersja 2.5.2.0
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 2.5.1.0
 • Zmiany z zapisie zdefiniowanego opisu.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
Wersja 2.5.0.0
 • Zmiana adresów URL do wymaganych dodatków dla odtwarzaczy WMP, Foobar2000 oraz iTunes.
 • Ujednolicenie wszystkich ikonek wtyczki.
 • Usunięcie z ustawień niektórych opcji (zintegrowane na stałe z rdzeniem wtyczki) oraz inne kosmetyczne zmiany GUI.
 • Usunięcie wsparcia dla odtwarzacza Songbird (nie rozwijany, brak dostępnego wymaganego dodatku).
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.51).
Wersja 2.4.1.0
 • Drobne poprawki w kodzie.
Wersja 2.4.1.0
 • Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
 • Optymalizacja kodu.
 • Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.45).
Wersja 2.4.0.0
 • Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
 • Dodanie obsługi VLC media player oraz Spotify.
 • Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
 • Poprawne przywracanie początkowego opisu przy użyciu skrótu do szybkiego włączenia/wyłączenia działania wtyczki.
 • Drobne zmiany w skórkowaniu formy ustawień.
 • Zmiana sposobu wypakowywania plików z zasobów wtyczki.
 • Poprawki w pobieraniu pseudonimu kontaktu.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.20).
Wersja 2.3.0.0
 • Wtyczka posiada własną ikonę pokazywaną w ustawieniach komunikatora na liście wtyczek.
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
 • Poprawnie obsługi odtwarzacza iTunes, Screamer Radio, aTunes, Songbird oraz Last.fm Player.
 • Spora optymalizacja kodu (m.in. dynamiczne tworzenie timerów, zredukowanie zmiennych globalnych, przeniesienie całego mechanizmu z formy do rdzenia wtyczki).
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.70).
 • Drobne poprawki kosmetyczne na formie ustawień.
Wersja 2.2.1.0
 • Obsługa natywnego stylu Windows (wyłączone skórkowanie okien wtyczki).
 • Poprawne ustawianie domyślnej listy obsługiwanych odtwarzaczy.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.61).
 • Inne mniej ważne poprawki optymalizacyjne.
Wersja 2.2.0.0
 • Pełne skórkowanie okna ustawień wtyczki.
 • Wsparcie wtyczki AQQ Streamer.
 • Poprawiono obsługę Scrobbler Last.fm.
 • Zmiany w strukturze pliku ustawień wtyczki.
 • Znaczna optymalizacja kodu.
Wersja 2.1.0.2
 • Poprawiono obsługę Scrobbler Last.fm.
Wersja 2.1.0.0
 • Rozszerzenie obsługi XEP-0118 o długość słuchanego utworu (działa tylko z WMP oraz Winamp/AIMP).
 • Poprawiono obsługę Screamer Radio w Windows 7.
 • Zmiana adresów URL do wymaganych dodatków dla odtwarzaczy WMP, Foobar2000 oraz iTunes.
 • Poprawki wizualne formy ustawień.
 • Drobne poprawki w kodzie.
Wersja 2.0.2.0
 • Zabezpieczenie przed bugiem AQQ nr. 2941.
 • Po przejściu w stan niewidoczny/rozłączony początkowy opis jest poprawnie przywracany.
 • Poprawki kosmetyczne formy ustawień.
 • Optymalizacja całego kodu wtyczki.
 • Zmiana sposobu pobierania odtwarzanego utworu w Windows Media Player.
 • Usunięcie tagu CC_SAMPLERATE, CC_BITRATE oraz CC_CHANNELS.
 • Tag CC_SONGLENGTH działa również dla Windows Media Player (tylko przy pobieraniu informacji nowym sposobem).
Wersja 2.0.1.0
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder 2010.
 • Poprawki kosmetyczne wyglądu formy.
 • Optymalizacja kodu.
 • Prawie całkowite rozdzielenie w kodzie obsługi User Tune z ustawianiem opisu.
 • Poprawa w notyfikacji UserTune.
 • Możliwość dodania osób do listy wyjątków, które będą wyłączone z notyfikacji o aktualnie odtwarzanym przez nich utworu muzycznego.
 • Usuwanie z pobranego utworu ".mp3”, ".wma", ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".rmvb".
 • Możliwość wyłączenia zabezpieczenia przed pobieraniem aktualnie odtwarzanych filmów wideo.
 • Naprawa pobierania aktualnie odtwarzanego utworu w aTunes.
 • Poprawka w wycinaniu adresów stron WWW z pobranego utworu.
Wersja 2.0.0.0
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator CodeGear C++ Builder 2009.
 • Pełne wsparcie Unicode!
 • Zabezpieczenie przed ustawianiem opisu/wysyłaniu UserTune gdy w pobranym tekście okna znajdzie się .avi, .mpg, .mpeg lub .rmvb.
 • Naprawiono poważny błąd w przywracaniu/pobieraniu opisu.
 • Bitrate jest teraz poprawnie wyświetlane tzn. "wartość kbps".
 • Zwiększono limit znaków w sprawdzaniu ciągu znaków przy ucinaniu numeru utworów.
 • Poprawiono obsługę XEP-0118.
 • Gdy wymusimy działanie UserTune z odtwarzaczami obsługiwanymi przez AQQ to wtyczka wyłączy obsługę UserTune w AQQ.
 • Minimalny czas po, którym ustawiany jest opis/wysyłana informacja o słuchanym utworze to 4 sekundy.
 • Mała poprawki w obsłudze Screamer Radio, aTunes, Songbird, Last.fm Player, iTunes.
 • Zwiększono limit czasowy po, którym są pokazywane chmurki z informacją o aktualnie słuchanych utworach naszych znajomych po włączeniu AQQ
 • Poprawka w blokowaniu zmiany opisu podczas aktywnego działania wtyczki.
Wersja 1.0.6.0
 • Poprawienie linków do wymaganych dodatków.
 • Dropna poprawka w kodzie ustawiania opisu.
 • Poprawka obsługi aTunes.
 • Dodanie obsługi XEP-0118 (User Tune):
 • Notyfikacja o słuchanych utworach przez naszych znajomych.
 • Wysyłanie tego co słuchamy.
Wersja 1.0.5.4
 • Przy aktywnej opcji nie ustawiania opisu przy stanie niewidoczny po wejściu w ten stan opis początkowy jest automatycznie przywracany.
 • Poprawiono błąd z zawieszaniem AQQ przy wycinaniu linków z pobranego utworu.
 • Poprawiono pobieranie utworu z Screamer Radio.
Wersja 1.0.5.2
 • Dodano możliwość ustawienia czy wtyczka ma czy też nie ustawiać opis przy stanie niewidoczny.
 • Checkbox opcji wyłączania działania wtyczki gdy utwór nie zmienia się od X minut działa już normalnie.
Wersja 1.0.5.0
 • Dodanie obsługi aTunes.
 • Dodanie obsługi Screamer Radio.
 • Dodanie Drag&Drop dla listy odtwarzaczy.
 • Dodono opcję wycinania z pobranego utworu adresów stron WWW (domyślnie wyłączone).
 • Wtyczka nie ustawia opisu gdy stan głównego konta jabbera jest niewidoczny bądź rozłączony.
 • Dodano opcję wyłączania działania wtyczki gdy utwór nie zmienia się od X minut (domyślnie wyłączone).
 • Zmiana wyglądu karty "Obsługa".
 • Usunięcie SpeedButtonów do zmiany kolejności odtwarzaczy.
Wersja 1.0.4.18
 • Domyślnie Last.fm Player i Songbird są wyłączone z automatycznego trybu.
 • Optymalizacja działania dla Last.fm Player i Songbird.
 • Inne poprawki w kodzie.
Wersja 1.0.4.16
 • Dodanie obsługi Songbird.
 • Dodanie menu pod PPM dla odtwarzaczy wymagających do obsługi dodatkowych rozszerzeń w programie dzięki, którym można je szybko ściągnąć.
 • Dodanie możliwości zdefiniowania trybu automatycznego - można tam ustawić hierarchie sprawdzania jak i wykluczyć dane odtwarzacze ze sprawdzania.
 • Bardzo znacząca optymalizacja kodu.
 • Usunięto tag CC_PLAYERNAME - sprawiał problemy.
Wersja 1.0.4.14
 • Dodano opcję wyłączającą funkcję ustawiania opisu po danym czasie od rozpoczęcia utworu dla pobierania danych z wtyczki AQQ Radio.
 • Scalenie obsługi WMP 6 i 7-11.
 • Poprawka przy pobieraniu danych z wtyczki AQQ Radio i funkcji ucinania nazwy radiostacji.
 • Poprawiono błąd z ustawianiem pustego opisu po zapisaniu ustawień gdy wtyczka nie była włączona.
 • Poprawka w pobieraniu opisu początkowego gdy w między czasie zmienimy go sami.
 • Poprawiono drobny wyciek pamięci.
Wersja 1.0.4.12
 • Poprawienie działania funkcji po jakim czasie od rozpoczęcia utworu ma zmieniać się opis.
Wersja 1.0.4.11
 • Dodanie opcji ucinania nazwy radiostacji z pobieranego utworu z wtyczki AQQ Radio (domyślnie włączone).
Wersja 1.0.4.10
 • Dodanie obsługi wtyczki AQQ Radio!
 • Dodanie obsługi ALSong.
 • Poprawka przy pobieraniu opisu z Last.fm.
 • Zmiana w ustawieniach zaznaczenia dla "Pokazuj przycisk szybkiego włączenia/wyłączenia" zachodzi dopiero po zapisaniu ustawień.
 • Usunięcie w zakładce "Obsługa" labelów informujących i zastąpienie ich hintami.
Wersja 1.0.4.8
 • Dodanie zabezpieczenia przed wybieraniem tych samych tagów z listy.
 • Dodanie obsługi iTunes (wymagany plugin do działania)!
 • Dodanie dodatkowego sposobu pobierania informacji o utworze z Foobar2000 (który jest przydatny przy chowaniu Foobar'a do tray;a) - aby z niego skorzystać należy zainstalować wtyczkę do Foobar2000 autorstwa MentosX i odpowiednio ją skonfigurować.
 • Mała poprawka przy pobieraniu opisu z Foobar2000 gdy używana jest wtyczka fooAvA.
 • Ogólna optymalizacja kodu.
Wersja 1.0.4.6
 • Poprawienie działania funkcji po jakim czasie od rozpoczęcia utworu ma zmieniać się opis.
Wersja 1.0.4.5
 • Mała poprawka przy pobieraniu opisu z Foobar2000 gdy używa się wtyczki fooAvA.
Wersja 1.0.4.4
 • Dodano funkcję po jakim czasie od rozpoczęcia utworu ma zmieniać się opis (przydatne przy wyszukiwaniu utworu w odtwarzaczu, domyślna wartość ustawiona na 5 sekund).
 • Poprawki w przywracaniu opisu podczas wyładowywania wtyczki.
 • Mała poprawka przy pobieraniu opisu z Last.fm.
Wersja 1.0.4.2
 • Zmiana opisu w ustawieniach jest brana pod uwagę dopiero po zapisie - opis nie jest już zmieniany "na żywo" podczas edycji.
 • Drobne poprawki w kodzie przy CC_PLAYERNAME.
 • Gdy w opisie nie ma tagu CC_
 • TuneStatus to przycisk OK jest wyłączony.
 • Drobne poprawki w ustawianiu opisu (m.in. ucinanie spacji gdy opis początkowy był pusty a w ustawianym opisie był tag CC_STARTSTATUS).
 • Poprawienie opcji ustawiaj opisu tylko na kontach sieci Jabber - jak się zaznaczy i zapisze zmiany to w innych kontach jest przywracany opis początkowy.
 • Usunięto tag CC_PLAYERVERSION - jednak jakoś taki nie potrzebny był.
Wersja 1.0.4.0
 • Dodano obsługę tagów! Co za tym idzie wywalono pola Prefix i Suffix - teraz wygląd ustawia się jak przy normalnej zmianie opisu (pole Memo).
 • Poprawiono sposób pobierania tytułu z LastFM - od teraz nie ma szans, żeby jakieś inne okno się wdarło do opisu.
 • Poprawki optymalizujące w pobieraniu utworów.
 • Ustawienia nie są zapisywane już po zamknięciu formy przez X.
 • Ikonka szybkiego włączenia/wyłączenia działania wtyczki jest teraz domyślnie włączona.
 • Poprawiono wygląd wtyczki.
Wersja 1.0.3.6
 • Ucinanie numerów piosenki jest domyślnie włączone, opcja zniknęła z ustawień.
 • Za nową linię odpowiada teraz \n.
 • Zmiany w odczycie/zapisie prefix/suffix.
 • Poprawki w pozostawianiu opisu po wtyczce podczas jej wyłączania/wyładowywania.
 • Dodanie ostrzeżenia gdy AQQ nie spełnia wymagań co do wersji.
 • Inne drobne poprawki w kodzie.
Wersja 1.0.3.4
 • Poprawiono błąd ze wstawianiem do opisu "Nokia PC Suite" i "PCSuite".
 • Poprawiono błąd z odczytywaniem ustawień, który niekiedy występował.
 • Pliki wtyczki tworzone są w katalogu
 • TuneStatus w profilu prywatnym - bo bałagan się robił.
Wersja 1.0.3.2
 • Poprawiono błąd z niepokazywaniem grafiki ikonki szybkie włączania/wyłączania wtyczki.
Wersja 1.0.3.0
 • Dodano informację o obsłudze KMPlayer (btw. jak komuś pokazuje w opisie np "[4/60] Artysta - tytuł" to niech ustawi w opcjach sobie wyświetlanie i będzie miał bez numeru - to samo tyczy się innych odtwarzaczy).
 • Dodano opcje ucinania numerów piosenki (np. z: 16. Artysta - Tytuł) - jako opcja bo nie wszystkie odtwarzacze mają numer piosenki w utworze i niekiedy wystarczy tylko to ustawić a tak to mogło by usuwać nazwę utworu gdzie znalazły by się znaki ". " .
 • Dodano opcje ustawiania opisu tylko na kontach sieci Jabber (na ustawianie w poszczególnych kontach wtyczkowych musimy poczekać).
 • Dodano opcje włączania wtyczki przy starcie AQQ.
 • Dodanie nowej opcji w obsłudze - określanie automatyczne odtwarzacza!
 • Dodanie ikonki szybkiego włączania/wyłączania wtyczki (domyślnie ikonka jest wyłączona, jej grafika zmienia się w zależności czy uruchomiono czy też nie wtyczkę).
 • Przebudowa wyglądu wtyczki.
 • Poprawiono błąd gdy nie mieliśmy włączonej muzyki a wtyczka została włączona to i tak zmieniała opis we wszystkich sieciach względem głównego jabbera - teraz wtyczka nie zmienia w takiej sytuacji w ogóle opisu.
 • Zwiększono sprawdzanie tytułu w odtwarzaczach z 1 sekundy do 3 ze względu na KMPlayer.
 • Optymalizacja pobierania tytułu z Last.fm.
Wersja 1.0.2.1
 • Poprawka ustawiania opisu przy wyładowywaniu wtyczki.
 • Poprawka w ucinaniu spacji w pobranym tytule.
Wersja 1.0.2.0
 • Zatrzymanie odtwarzania w Winampie, Aimp2 oraz w XMPlay powoduje przywrócenie opisu.
 • Podczas wyładowywania wtyczki i wyłączania AQQ przywracany jest poprzedni opis.
 • Po wyłączeniu odtwarzacza opis zostaje przywrócony i można go zmieniać a co najważniejsze po ponownym włączeniu i wyłączeniu odtwarzacza zostanie przywrócony już opis ten, który ustawiliśmy sobie ostatnio a nie ten przy pierwszym włączeniu wtyczki.
 • Poprawiono zapisywanie ustawień Prefix/Suffix ze spacją na końcu (należy ponownie ustawić tekst) oraz wyboru XMPlay i VUPlayer.
 • Poprawiono błąd z ustawianiem w opisie "Winamp (wersja)" przy włączaniu Winampa.
 • Podobnie jak wyżej tylko dla foobar2000.
Wersja 1.0.1.0
 • Od teraz można włączyć okno wtyczki przez ustawienia wtyczek w AQQ.
 • Podczas pobierania z AIMPa już nie ma ciągu znaków ***.
 • Przywracanie opisu po wyłączeniu wtyczki lub braku tekstu oknie odtwarzacza.
 • Dodanie obsługi VUPlayer i XMPlay.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.