Skocz do zawartości


Zmiany w Wklejka 1.0.0.4

Wersja 1.0.0.4
 • + Dodano "kulawe" wsparcie 64-bit - po instalacji AQQ może się zawiesić ale po ponownym uruchomieniu komunikatora wszystko *powinno* działać poprawnie
 • ~ Poprawiono wysyłkę krótkich tekstów
 • ~ Inne, drobne poprawki
Wersja 1.0.0.4
 • + Dodano "kulawe" wsparcie 64-bit - po instalacji AQQ może się zawiesić ale po ponownym uruchomieniu komunikatora wszystko *powinno* działać poprawnie
 • ~ Poprawiono wysyłkę krótkich tekstów
 • ~ Inne, drobne poprawki
Wersja 1.0.0.3
 • Poprawiono wyświetlanie przycisku w oknie rozmowy podczas pierwszego wyświetlenia okna
Wersja 1.0.0.2
 • Dodano możliwość wysyłania treść aktualnej wiadomości wprost z aktualnego okna wiadomości
 • Poprawiono ładowanie przycisku w oknie wiadomości(nie trzeba już zamykać tego okna)
Wersja 1.0.0.1
 • Dodano menu kontekstowe do pola tekstowego
 • Poprawiono focus pola tekstowego
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja