Skocz do zawartości


Zmiany w TabKit 1.12.0.0

Wersja 1.12.0.0
 • Poprawienie funkcjonalności chowania okien na Windows 10.
 • Wysuwanie okien jedynie, gdy znajdują się na aktywnym wirtualnym pulpicie.
 • Poprawne identyfikowanie okna menu start.
 • Poprawa blokady wysuwania okien przy wciśniętym klawiszu Ctrl/Alt/LPM/PPM.
 • Usunięcie błędu z zapętloną aktywacją okna rozmowy przy przywracaniu sesji.
 • Nie zwijanie załączników dla kontaktów z sieci Facebook.
 • Odświeżanie nazwy czatu jedynie w przypadku jej faktycznej zmiany.
 • Usunięcie krytycznego błędu zawieszającego komunikator.
 • Usunięcie opcji chowania okien po utracie fokusu.
 • Usunięcie opcji wysuwania okna rozmowy po przyjściu nowej wiadomości.
 • Zmiany na formie ustawień.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (10.24).
Wersja 1.11.0.0
 • Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
 • Zmiana priorytetów w funkcji skracania odnośników.
 • Usuwanie subdomeny WWW przy skracaniu odnośników.
 • Zapamiętywanie daty zamknięcia zakładki w uniksowym formacie czasu.
 • Ładniejsze prezentowanie daty zamknięcia zakładki oraz możliwość ustalenia jej formatu.
 • Pokazywanie notyfikacji o zamknięciu okna rozmowy w formie wiadomości informacyjnej.
 • Możliwość zapisywania w archiwum informacji o zamknięciu zakładki.
 • Poprawki w sprawdzaniu zależności opcji na formie ustawień.
 • Kosmetyczne poprawki na formie ustawień.
 • Drobna poprawka w pokazywaniu okna rozmowy za pomocą miniaturki z paska zadań.
 • Poprawne wykrywanie restartu komunikatora.
 • Próba usunięcia rzadkiego błędu z nieusuwaniem informacji o pisaniu wiadomości z paska tytułu okna rozmowy.
 • Usunięcie drobnego wycieku pamięci.
 • Inne mniej znaczące poprawki w kodzie.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.20).
Wersja 1.10.0.2
 • Powrót do starszej wersji komponentów AlphaControls (błąd z ładowaniem wtyczki 64-bitowej).
Wersja 1.10.0.0
 • Możliwość definicji ulubionych zakładek dostępnych z menu w oknie rozmowy lub liście kontaktów oraz poprzez skróty klawiaturowe.
 • Wyłączenie funkcjonalności przypiętych zakładek dla czatów z wtyczek.
 • Integracja funkcji pobierania pseudonimu oraz stanu kontaktu z funkcjami pobierania informacji nt. czatów.
 • Poprawki w stylu wyświetlanych chmurek informacyjnych przez wtyczkę.
 • Możliwość całkowitego wyłączenia funkcjonalności przypiętych zakładek.
 • Trzymanie zawsze prawidłowej pozycji przycisków w oknie rozmowy.
 • Wydajniejsza aktualizacja elementów popupmenu po zmianie stanu kontaktu.
 • Poprawki kosmetyczne formy ustawień.
 • Inne małe poprawki w kodzie.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.16).
Wersja 1.9.9.0
 • Zmiana sposobu przywracania starych procedur okien.
 • Poprawne przywracanie ostatnio przeprowadzonej rozmowy.
 • Zabezpieczenie odświeżania listy kontaktów przed przywróceniem sesji.
 • Mała poprawka tworzenia elementu w menu dla przypiętej zakładki.
 • Inne kosmetyczne zmiany.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.15).
Wersja 1.9.8.0
 • Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
 • Drobna zmiana w funkcji zapamiętywania sesji wpisanego tekstu w oknie rozmowy.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.13).
Wersja 1.9.7.0
 • Możliwość informowania o zamknięciu okna rozmowy również poprzez chmurkę informacyjną oraz dźwięk nowego powiadomienia.
Wersja 1.9.6.0
 • Ustawianie prawidłowej pozycji kursora w polu wpisywania wiadomości po wysunięciu okna.
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 1.9.5.0
 • Spore zmiany w mechanizmie ustawiania pozycji przypiętych zakładek.
 • Poprawki w blokowaniu wysuwania okien przy wciśniętym klawiszu Ctrl/LPM/PPM oraz aktywnym menu start.
 • Inne mniej ważne poprawki optymalizacyjne w kodzie.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.03).
Wersja 1.9.4.0
 • Zapisywanie informacji o nieotwartych wiadomościach przy zamykaniu komunikatora.
 • Zmiany w domyślnie włączonych/wyłączonych opcjach.
Wersja 1.9.3.0
 • Przemianowanie opcji wyłączania przypisywania skrótów klawiaturowych dla przypiętych zakładek.
 • Zmiany w domyślnie włączonych/wyłączonych opcjach.
Wersja 1.9.2.0
 • Poprawki w funkcji pomijania przypiętych zakładek w skrótach klawiaturowych.
 • Spore zmiany w pobieraniu nazwy kanału konferencji.
 • Prawidłowe usuwanie tekstowego licznika nieprzeczytanych z zakładki czatowej.
Wersja 1.9.1.0
 • Pozycja przypiętych zakładek z widoczną nazwą jest ustawiana przed normalnymi zakładkami.
 • Przypięte zakładki z widoczną nazwą nie są pomijane w skrótach klawiaturowych.
 • Na przypiętych zakładkach z widoczną nazwą nie są ustawiane mini awatary.
 • Tekstowy licznik nieprzeczytanych wiadomości jest zawsze widoczna na przypiętych zakładkach z widoczną nazwą.
 • Brak dublowania tekstowego licznika nieprzeczytanych wiadomości na przypiętych zakładkach z widoczną nazwą.
 • Usunięcie funkcji wyłączania modalności okna wycinka.
 • Małe kosmetyczne zmiany na formie ustawień.
Wersja 1.9.0.0
 • Rozróżnianie kontaktów między kontami.
 • Możliwość pokazania nazwy przypiętej zakładki.
 • Poprawki w odblokowywaniu chowania okna kontaktów przy zamykaniu wyszukiwarki.
 • Usunięcie sprawdzania wersji komunikatora w kodowaniu/dekodowaniu danych Base64.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
Wersja 1.8.4.0
 • Poprawne kodowanie danych w formacie UTF-8 do Base64.
Wersja 1.8.3.0
 • Drobna poprawka przy przywracaniu sesji samych zakładek czatowych.
 • Blokada ręcznego przywracania zakładki czatowej przy braku połączenia z siecią.
 • Dokładniejsze sprawdzanie stanu połączenia konta podczas przywracania sesji zakładki czatowej.
Wersja 1.8.2.0
 • Możliwość przywrócenia ostatnio zamkniętej zakładki za pomocą 2xLPM.
Wersja 1.8.1.0
 • Drobne poprawki w wysuwaniu okien zza krawędzi ekranu.
 • Małe zmiany w usuwaniu notyfikacji pisania wiadomości z belki okna rozmowy.
 • Zmiana kompozycji nie usuwa trzymania okna na wierzchu.
 • Dekodowanie Base64 za pomocą SDK.
 • Kodowanie niektórych danych sesji do Base64.
 • Drobne poprawki w zapisywaniu do cache tytułów filmów z YouTube.
 • Poprawki w przywracaniu i zapamiętywaniu sesji.
 • Zapamiętywanie aktywnej zakładki sesji.
 • Przebudowa kolejności zakładek w pliku sesji po zmianie miejsca zakładki oraz po otwarciu przypiętej zakładki.
 • Poprawne usuwanie tekstowego licznika nieprzeczytanych wiadomości z przypiętej zakładki.
 • Usunięcie przebudowy kolejności zakładek w pliku sesji po wciśnięciu przycisku przejścia do danej zakładki.
 • Inne mniej ważnie zmiany w kodzie.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.51).
Wersja 1.8.0.0
 • Mruganie diodą LED klawiatury po przyjściu nowej wiadomości (nie działa z klawiaturami USB).
 • Schowane za okno rozmowy pokazuje się na ekranie, gdy wybierzemy je z miniaturek na pasku zadań.
 • Nowe reguły blokowania chowania okien przy chowaniu, gdy aplikacja straci fokus.
 • Poprawne wyświetlanie licznika nieprzeczytanych wiadomości na belce okna rozmowy.
 • Poprawne usuwanie informacji o pisaniu wiadomości z belki okna rozmowy.
 • Poprawne tymczasowe blokowanie chowania okna rozmowy po wysunięciu przy otwarciu nowej zakładki.
 • Dalsze poprawki w aktywacji okien.
 • Okno menu start nie jest przykrywane oknem rozmowy.
 • Okno kontaktów nie znika z pierwszego planu przy dezaktywacji i aktywnej wyszukiwarce.
 • Poprawki w pobieraniu tytułów filmów YouTube.
 • Spore zmiany w funkcji skracania odnośników.
 • Zwijanie przesłanych obrazków do formy załącznika działa znowu poprawnie.
 • Poprawne działanie blokady chowania okna rozmowy przy aktywnym oknie szybkiego wstawiania emotek.
 • Zmiana stanu kontaktu z aktywnej zakładki nie przywraca domyślnego tekstu na belce okna rozmowy.
 • Usunięcie zabezpieczenia przed zamykaniem wielu zakładek jednocześnie.
 • Usunięcie wsparcia dla bota Blipa (funkcjonalność zakomentowana i przeznaczona dla bota Blablera).
 • Inne zmiany optymalizacyjne w kodzie.
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.46).
Wersja 1.7.7.2
 • Poprawka w procesie aktywacji pola wiadomości okna rozmowy.
Wersja 1.7.7.0
 • Zmiana sposobu aktywacji pola wiadomości okna rozmowy.
 • Poprawki w aktywacji okna kontaktów.
 • Poprawne wyszukiwanie uchwytu do kontrolki IE w oknie kontaktów.
 • Wyszukiwarka kontaktów nie psuje działania okna listy kontaktów przy aktywnym chowaniu za krawędź ekranu.
 • Drobna zmiana w plikach INI trzymanych w pamięci.
 • Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.45).
Wersja 1.7.6.0
 • Personalizacja funkcji skracania odnośników.
 • Spore zmiany optymalizacyjne w kodzie.
 • Poprawne odświeżanie zakładek podczas ręcznego wyłączenia wtyczki.
 • Małe zmiany w procesie przypinania/odpinania zakładek.
 • Hint dla przycisku trzymania okna rozmowy na wierzchu już nie znika.
Wersja 1.7.5.0
 • Przypięta zakładka dla bota tweet.IM posiada ikonkę Twittera.
 • Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
 • Blokada chowania okna rozmowy i okna kontaktów przy wciśniętym LPM.
 • Funkcja skracania odnośników pobiera tytuły filmików z YouTube dla opisów kontaktów.
 • Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
 • Pole wiadomości okna rozmowy nie dostaje fokusa przy zmianie aktywnego okna.
 • Drobne zmiany przy enumeracji listy kontaktów.
 • Skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+F1 jest zawsze aktywny przy włączonej funkcjonalności chowania okna kontaktów.
 • Brak wysuwania okna rozmowy i okna kontaktów na pulpicie przy aktywnej aplikacji Metro UI.
 • Drobna zmiana w pobieraniu aktualnej ikony belki okna rozmowy (funkcjonalność notyfikacji pisania wiadomości).
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.44).
Wersja 1.7.4.0
 • Zmiana w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
 • Blokada wysuwania okna rozmowy po schowaniu okna kontaktów podczas tworzenia wycinka.
 • Drobna poprawka w wyłączaniu modalności okna kontaktów w niektórych sytuacjach.
 • Małe poprawki w blokadach uruchamianych po połączeniu się z siecią.
 • Poprawa funkcjonalności zmieniania tekstu na pasku tytułu okna rozmowy.
 • Systemowe wiadomości dotyczące transferu pliku są traktowane jako zwykłe wiadomości (działające np. inteligentne przełączanie zakładek).
Wersja 1.7.3.0
 • Zmiana wyglądu okna ustawień.
 • Kolejne poprawki w przywracaniu prawidłowych procedur okien.
 • Drobne zmiany w usuwaniu graficznej informacji o pisaniu nowej wiadomości na pasku tytułu okna rozmowy.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Brak kompresji wtyczki 64-bitowej.
 • Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
 • Nie wysuwanie okna zza krawędzi ekranu przy aktywnym menu start z aplikacji Stardock Start8.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.20).
Wersja 1.7.2.0
 • Poprawki w przywracaniu prawidłowych procedur okien.
 • Drobne zmiany w skórkowaniu formy ustawień.
 • Małe kosmetyczne poprawki na formie ustawień.
 • Okno kontaktów nie jest już wysuwane przy instalacji dodatków.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.19).
Wersja 1.7.1.0
 • Opcja informowania graficznie na zakładkach o zamknięciu okna rozmowy.
 • Możliwość zablokowania wysuwania okien przy danej aplikacji pełnoekranowej (należy podać nazwę pliku EXE).
 • Wyłączenie modalności okna instalowania dodatków.
 • Usunięto błąd ze znikającym na drugi plan okna emotek, centrum akcji oraz formy doręczenia.
 • Poprawne tymczasowe blokowanie chowania okna rozmowy przy aktywnym oknie szybkiego wstawania emotek.
 • Poprawki w blokadzie znikania popup menu w oknie kontaktów, gdy ktoś do nas pisze.
 • Drobne zmiany w informowaniu graficznie na zakładkach o pisaniu nowej wiadomości.
 • Współpraca ze wszystkimi wtyczkami restartującymi komunikator.
 • Brak ikonki ducha po włączeniu komunikatora przy posiadaniu niewysłanych wiadomości.
 • Poprawne ustawianie licznika nieprzeczytanych wiadomości na belce okna rozmowy przy aktywnej zmianie tekstu belki.
 • Poprawki w obsłudze niektórych notyfikacji.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.18).
Wersja 1.7.0.0
 • Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
 • Możliwość usunięcia całkowicie tekstu na pasku tytułu okna kontaktów (minus w zdefiniowanym własnym tekście).
 • Usunięcie wsparcia dla starego systemu skórkowania.
 • Poprawne pobieranie uchwytu do panelu z zakładkami oraz paska statusu.
 • Nie znikanie licznika nowych wiadomości na belce okna rozmowy przy zmianie statusu kontaktu z aktywnej zakładki.
 • Poprawne nadawanie fokusa pola do wpisywania wiadomości po zamknięciu okna z wyborem emotek.
 • Drobne zmiany w usuwaniu graficznej informacji o pisaniu nowej wiadomości na pasku tytułu okna rozmowy.
 • Odczyt listy dostępnych pokojów rozmów na osobnym wątku.
 • Usunięto uciążliwy błąd ze znikaniem popup menu w oknie kontaktów, gdy ktoś do nas pisał.
 • Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.16).
 • Usunięcie możliwości ukrywania paska statusu oraz przycisku z listą zakładek.
Wersja 1.6.1.4
 • Poprawiono przywracanie okna kontaktów z zasobnika systemowego.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.10).
Wersja 1.6.1.2
 • Poprawki w zawijaniu przesłanych obrazków do formy załącznika.
Wersja 1.6.1.0
 • Opcja nieustanawiania mini awatara na przypiętych zakładkach.
 • Zwiększenie interwału po którym zmieniana jest pozycja nowo otwartych przypiętych zakładek czatowych.
 • Prawidłowe przywracanie zakładek czatowych nie pochodzących z głównego konta Jabber.
 • Poprawne usuwanie tekstu na przypiętej zakładce czatu.
 • Usunięto błąd z blokowaniem możliwości otwarcia wiadomości z zasobnika systemowego.
 • Poprawki w aktywacji pola tekstowego okna rozmowy po wysunięciu okna.
 • Niewywoływanie niektórych funkcji przy zamykaniu okna rozmowy.
 • Mini awatar nie jest pokazywany na formie ustawień podczas jego generowania.
 • Poprawne ustawianie pozycji okna rozmowy/kontaktów po lewej stronie stronie ekranu przy wyłączonym obramowaniu.
 • Drobne zmiany w procesie otwierania przypiętych zakładek wraz z otwarciem okna rozmowy.
 • Timer przywracający sesję z czatami działa aż zakładki się poprawnie otworzą.
 • Poprawki w tymczasowym blokowaniu okna rozmowy.
 • Optymalizacja zmiany ikonek oraz tekstu zakładek podczas ich przypinania/odpinania.
 • Poprawne pobieranie uchwytu do okna rozmowy podczas ładowania wtyczki.
 • Poprawki w pobieraniu uchwytu do okna rozmowy/kontaktów.
 • Optymalizacja odświeżania zakładek podczas ładowania/wyładowywania wtyczki.
 • Otwieranie przypiętych zakładek wraz z otwarciem okna rozmowy nie powoduje utraty fokusa na zakładce otwartej pierwotnie.
 • Podczas przywracania sesji zwykłe zakładki są otwierane w tle.
Wersja 1.6.0.0
 • Rozróżnianie kontaktów również po ich zasobach.
 • Opcja pokazywania zawsze zakładki z listą kontaktów po wysunięciu okna kontaktów.
 • Poprawne przywracanie sesji z wieloma czatami.
 • Pole do wpisywania wiadomości dostaje fokus po zamknięciu okna z wyborem emotek.
 • Zapisywanie sesji wpisanego długiego tekstu w oknie rozmowy nie zawiesza już komunikatora.
 • Poprawne zapisywanie znaków specjalnych w pliku sesji.
 • Optymalizacja funkcji wywoływanych podczas przełączania zakładek.
 • Drobne poprawki w procesie wyładowania wtyczki.
 • Usunięcie błędu z niepotrzebnym przypisywaniem domyślnego globalnego skrótu do pokazywania głównego okna AQQ.
 • Zmiana niektórych domyślnie wyłączonych opcji na domyślnie włączone.
 • Zmiana nazwy zakładki "Side Slide" na "Chowanie okien".
 • Dodanie odnośnika do pliku wtyczki na forum AQQ.
 • Inne mniej ważne zmiany kosmetyczne na formie ustawień.
 • Prawidłowe pobieranie pseudonimów kontaktów (obejście błędu #4367).
 • Poprawne ustawianie pozycji okna rozmowy po przywróceniu sesji.
 • Poprawne ustawianie pozycji okna rozmowy po zmianie zasobu przez wtyczkę ResourcesChanger.
Wersja 1.5.0.0
 • Opcja pokazywania nazwy zasobu kontaktu na pasku tytułu okna rozmowy.
 • Wymuszona jedno-sekundowa blokada wysuwania okna rozmowy/kontaktów po zablokowaniu wysuwania okna przez wciśnięty klawisz Ctrl oraz lewy/prawy przycisk myszy.
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
 • Optymalizacja zmieniania treści pasku tytułu okna rozmowy.
 • Poprawki w aktywacji nowego okna po schowaniu okna kontaktów.
 • Odświeżanie listy kontaktów przy wyładowaniu wtyczki (nie działa przy wyłączaniu komunikatora).
 • Podczas zamykania komunikatora nie są wywoływane wszystkie rzeczy w funkcji wyładowania wtyczki.
 • Podczas zamykania komunikatora blokowane są niektóre notyfikacje komunikatora oraz systemowe hooki.
 • Przywracanie domyślnego tekstu na belce pseudo okna rozmowy podczas zmiany kompozycji.
 • Aktywne zakładki nie są już dodawane do listy ostatnio zamkniętych przy wyładowaniu wtyczki, gdzie nie następuje zamykanie komunikatora.
 • Poprawne usuwanie znaku nowej linii w ustawianym tekście na belce okna rozmowy.
 • Poprawki w tworzeniu elementów menu w interfejsie komunikatora.
 • Poprawne wysuwanie/chowanie okna kontaktów po kliknięciu LPM w ikonę tray.
 • Poprawki w skórkowaniu panelu z przyciskami.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.70).
 • Inne mniej ważnie poprawki optymalizacyjne w kodzie.
Wersja 1.4.4.2
 • Całkowite usunięcie odświeżania listy kontaktów przy wyładowaniu wtyczki.
Wersja 1.4.4.0
 • Nieodświeżanie listy kontaktów przy zamykaniu komunikatora.
Wersja 1.4.3.0
 • Odświeżanie listy kontaktów po zmianie opcji skracania odnośników.
 • Optymalizacja algorytmu skracania odnośników.
 • Inne mniej ważne poprawki w kodzie.
Wersja 1.4.2.0
 • Skracanie wyświetlania odnośników w oknie kontaktów do wygodniejszej formy.
 • Pobieranie stanów wszystkich kontaktów podczas ładowania wtyczki.
 • Drobne zmiany w algorytmie skracania odnośników.
 • Ustawianie poprawnej pozycji okna rozmowy oraz okna kontaktów, gdy wtyczka ResourcesChanger wyśle informację o zmianie zasobu.
Wersja 1.4.1.0
 • Opcja wyłączenia przypiętych zakładek z przełączania zakładek za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab.
 • Opcja wyłączenia przypisywania skrótów klawiaturowych dla przypiętych zakładek.
 • Grafika ikony w zasobniku systemowym dla niewysłanych wiadomości może być pobierana z aktywnej kompozycji.
 • Skracanie wyświetlania odnośników w oknie rozmowy do wygodniejszej formy.
 • Poprawki w szukaniu uchwytu do paska informacyjnego oraz paska narzędzi.
 • Poprawki w pobieraniu treści wpisanego tekstu w polu tekstowym okna rozmowy.
 • Brak błędu z widocznym tylko obramowaniem okna kontaktów/rozmowy po włączeniu komunikatora (tylko dla starego systemu skórkowania).
 • Odświeżanie okna rozmowy po ukryciu przycisku z listą aktywnych zakładek.
 • Zmiany w funkcji blokowania wysuwania okien przy wciśniętym klawiszu Ctrl oraz LPM/PPM wysuwanie nie jest blokowane przy wciśnięciu jednocześnie klawisza Ctrl oraz LPM (niezbędne przy Drag&Drop).
 • Otwarcie zakładki z niewysłaną wiadomością ukrywa ikonkę z zasobnika systemowego (o ile nie ma innych niewysłanych wiadomości).
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.66).
 • Małe poprawki kosmetyczne na formie ustawień.
 • Zmiany w domyślnym włączeniu niektórych funkcji.
 • Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
Wersja 1.4.0.0
 • Integracja funkcjonalności wtyczki SideSlide
 • Możliwość wyłączenia przycisku zamykania zakładek.
 • Opcja zamykania zakładek poprzez dwukrotne kliknięcie LPM.
 • Możliwość wyłączenia graficznego licznika nieprzeczytanych wiadomości na nieaktywnych zakładkach.
 • Rozszerzono funkcjonalność zmiany tekstu na pasku tytułu okna kontaktów o nazwę komputera oraz zasobu głównego konta Jabber.
 • Funkcja ustawiania nazwy zasobu na pasku tytułu okna kontaktów posiada wsparcie dla wtyczki ResourcesChanger.
 • Dodawanie aktywnych zakładek do listy ostatnio zamkniętych przy wyładowywaniu wtyczki.
 • Możliwość wejścia do ustawień wtyczki z poziomu menu szybkiego dostępu do wtyczek.
 • Całkowita przebudowa okna ustawień.
 • Wtyczka posiada własną ikonę pokazywaną w ustawieniach komunikatora na liście wtyczek.
 • Opcja ukrywania przycisku z listą aktywnych zakładek z okna rozmowy.
 • Opcja ukrywania strzałek do przewijania zakładek w oknie rozmowy.
 • Kliknięcie w chmurkę informującą o niewysłanych wiadomościach powoduje otwarcie zakładek z tymi wiadomościami.
 • Opcja otwierania okna rozmowy z nową wiadomością za pomocą skrótu aktualnie nieprzypisanego do żadnej otwartej zakładki.
 • Wyłączanie modalności okna korektora wysyłania zdjęć.
 • Uwidoczniona opcja wyłączenia wbudowanej w komunikator funkcji pisaka na pasku tytułu okna rozmowy.
 • Opcja wyłączania funkcji szukania na liście kontaktów.
 • Zmiany w funkcji informowania o liczbie nieprzeczytanych wiadomości na nieaktywnych zakładkach.
 • Drobne zmiany w przypisywaniu uchwytu do głównego okna.
 • Spore zmiany w tworzeniu dynamicznych timerów.
 • Poprawki w trzymaniu okna rozmowy na wierzchu podczas wysyłania wycinka.
 • Mała poprawka w przywracaniu ostatnio zamkniętej zakładki za pomocą skrótu Ctrl+LPM.
 • Zmiany w pobieraniu uchwytu do aktywnego okna.
 • Zmiany optymalizacyjne w procedurze wyładowania wtyczki.
 • Optymalizacja funkcji odświeżania zakładek.
 • Poprawne przywracanie ikony zakładki bota Blip po wyładowaniu wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.65).
 • Funkcja trzymania okna na wierzchu blokuje chowanie okna rozmowy za krawędź ekranu.
 • Małe optymalizacje w odczytywaniu i zapisywaniu ustawień.
 • Poprawki w zapisywaniu aktywnej sesji do pliku.
 • Rozszerzenie opisu wtyczki wyświetlającego się w ustawieniach komunikatora.
 • Poprawki w obsłudze notyfikacji zmiany aktywnej zakładki.
 • Zmiana sposobu ustawiania modalności formy wysyłania wycinka.
 • Drobne zmiany w zabezpieczeniu przed zamykaniem wielu zakładek jednocześnie.
 • Dodanie animacji przy pokazywaniu okna ustawień.
 • Uwidocznienie zaawansowanych opcji funkcjonalności zwijania przesłanych obrazków do formy załącznika oraz ustawień chmurek informacyjnych.
 • Wbudowana w komunikator funkcja pisaka na pasku tytułu okna rozmowy jest wyłączona tylko gdy, aktywowany jest licznik nieprzeczytanych wiadomości lub zmieniany pasek tytułu okna.
 • Usunięto opcję blokowania zmiany rozmiaru okna rozmowy z uwagi na liczne błędy w jej działaniu.
 • Poprawne szukanie uchwytu do paska zakładek przy pierwszym otwieraniu okna rozmowy.
 • Małe poprawki w zapisywaniu aktualnego stanu kontaktów.
 • Zmiany w ustalaniu lokalizacji awatarów kontaktów dla przypiętych zakładek.
 • Nie usuwanie uchwytów kontrolek okna rozmowy po jego zamknięciu.
 • Inne mniej ważne poprawki optymalizacyjne w kodzie.
 • Hook lokalny na myszkę nie działa, jeżeli jest aktywne jakieś popumenu.
 • Otwieranie zawiniętych obrazków do formy załącznika w domyślnej przeglądarce graficznej zamiast w przeglądarce WWW.
 • Drobne zmiany w emulacji stylu załącznika dla zwiniętych obrazków.
 • Poprawne przywracanie okna rozmowy przy pomocy zdefiniowanego skrótu klawiszowego.
 • Poprawne zawijanie przesłanych obrazów do formy załączników, gdy w wiadomości znajduje się tekst lub parę obrazków.
 • Chmurka informacyjna zawierająca treść nowej wiadomości pokazuje dokładną ilość otrzymanych obrazków.
Wersja 1.3.0.0
 • Przywracanie ostatnio zamkniętej zakładki za pomocą środkowego przycisku myszy oraz przycisku Ctrl wraz lewym przyciskiem myszy.
 • Możliwość zablokowania zmiany rozmiaru okna rozmowy.
 • Dodanie zabezpieczenia przed wyłączeniem obsługi zakładek w oknie rozmowy – opcji niezbędnej do poprawnego działania wtyczki.
 • Odświeżanie okna rozmowy po ukryciu paska informacyjnego.
 • Drobne zmiany w funkcji informowania o pisaniu nowej wiadomości na zakładkach.
 • Poprawne ustalanie ostatnio zamkniętych zakładek po przywróceniu sesji.
 • Zablokowanie działania skrótu przywracającego okno rozmowy przy zabezpieczonym komunikatorze.
 • Zamykanie okna ustawień wtyczki przy zabezpieczonym komunikatorze.
 • Zablokowanie niektórych funkcjonalności wtyczki przy zabezpieczonym komunikatorze.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.60).
 • Inne mniej ważne poprawki w kodzie.
Wersja 1.2.0.0
 • Skórkowanie większości elementów okna ustawień wtyczki.
 • Możliwość szybkiej minimalizacji/przywrócenia okna rozmowy za pomocą skrótu klawiszowego.
Wersja 1.1.1.0
 • Poprawne rozpoznawanie nadawcy wiadomości w przypadku multilogowania w sieci GG.
 • Poprawki w usuwaniu hooka systemowego zakładanego na okno rozmowy.
 • Poprawki w usuwaniu elementu menu służącego do przypinania/odpinania zakładek.
 • Przywracanie za pomocą skrótu klawiaturowego ostatnio zamkniętej zakładki, nie wczytywało ostatnio przeprowadzonej rozmowy.
 • Małe poprawki kosmetyczne formy ustawień.
 • Optymalizacja kodu.
Wersja 1.1.0.8
 • Poprawki w pobieraniu uchwytu zmienionego komponentu pola wiadomości.
Wersja 1.1.0.6
 • Poprawki w parsowaniu pakietu XML zawierającego listę czatów.
 • Brak "migania zakładki" przy przełączaniu na nieprzypiętą zakładkę czatową.
 • Licznik znaków nie jest kasowany przy przełączaniu zakładek (z wyjątkiem zakładek zawierających licznik nieprzeczytanych wiadomości).
 • Drobne poprawki w funkcji licznika nieprzeczytanych wiadomości na pasku tytułu okna rozmowy.
 • Poprawki w usuwaniu/dodawaniu informacji graficznej na zakładkach o pisaniu nowej wiadomości.
Wersja 1.1.0.4
 • Kolejne poprawki w ustawianiu nowej procedury okna rozmowy przy ładowaniu wtyczki. (#4862).
 • Optymalizacja działania funkcji automatycznego ukrywania paska narzędzi. (#4863).
Wersja 1.1.0.2
 • Możliwość wyświetlania licznika znaków na przypiętych zakładkach.
 • Możliwość manualnego ustawienia trybu zwijania przesłanych obrazków do formy załącznika (klucz "CollapseImagesMode" w sekcji "Other" – 1 = domyślnie, 2 = tylko dla wysłanych obrazków, 3 = tylko dla odebranych obrazków).
 • Poprawki w funkcjach ustawiających tekst zakładkach.
 • Poprawki w ustawianiu nowej procedury okna rozmowy przy ładowaniu wtyczki.
Wersja 1.1.0.0
 • Przypinanie zakładek.
 • Integracja funkcjonalności wtyczki OffAntiSpim.
 • Opcja zapamiętywania wyłącznie zakładek z kontaktami z którymi przeprowadziliśmy rozmowę.
 • Nowe ikonki dla powiadomienia o pisaniu nowej wiadomości na pasku tytułu okna rozmowy.
 • Graficzne powiadomienie o pisaniu nowej wiadomości na zakładkach.
 • Rozszerzenie funkcjonalności graficznego powiadomienia o pisaniu nowej wiadomości – dodano informację spauzowaniu pisania.
 • Pamiętanie maksymalizacji okna rozmowy. (#4017)
 • Możliwość ukrycia dolnego paska informacyjnego.
 • Funkcja automatycznego ukrywania paska narzędzi.
 • Dodawanie ostatnio informacji o zamkniętych zakładkach do listy wbudowanej w komunikator.
 • Przełączanie zakładek również dla czatów/konferencji.
 • Możliwość otwierania ponownie ostatnio zamkniętych zakładek czatów.
 • Liczba nieprzeczytanych wiadomości również na nieaktywnych zakładkach czatów/konferencji.
 • Zapamiętywanie niewysłanych wiadomości na czatach/konferencjach.
 • Funkcja zapamiętywania sesji działa również dla czatów.
 • Normalizacja nazw czatów na zakładkach (funkcja zależna od ustawienia normalizacji nazw na liście czatów).
 • Możliwość ustawienia na pasku tytułu głównego okna samej nazwy komunikatora.
 • Przy zamykaniu komunikatora aktywne zakładki dodawane są do listy ostatnio zamkniętych.
 • Skrót do przywracania ostatnio zamkniętej zakładki działa również w głównym oknie komunikatora.
 • Pobieranie ikonek interfejsu wtyczki z aktywnej kompozycji (pliki muszą być umieszczone w folderze TabKit aktywnej kompozycji).
 • Zwijanie przesłanych obrazków do formy załącznika.
 • Możliwość manualnego ustawienia czasu wyświetlania się chmurek informacyjnych oraz wyłączenia nadpisywania się ich (klucz "CloudTimeOut" oraz "CloudTickMode" w sekcji "Other").
 • Licznik nieprzeczytanych wiadomości na pasku tytułu nie powiela się oraz nie znika przy zmianie stanu kontaktu.
 • Usunięto krytyczny błąd z wyłączaniem się komunikatora przy zamykaniu okna rozmowy.
 • Poprawki usuwaniu tworzonych przez wtyczkę popupmenu w interfejsie AQQ.
 • Małe poprawki podczas zapisywania zależnych między sobą ustawień.
 • Inne mniej ważne poprawki w kodzie.
 • Optymalizacja kodu.
Wersja 1.0.4.0
 • Notyfikacja pisania nowej wiadomości jako zmiana ikony przypisanej do okna rozmowy.
 • Częściowa integracja funkcjonalności wtyczki TabFocus.
 • Wyłączanie wbudowanej w AQQ notyfikacji o pisaniu nowej wiadomości przy zminimalizowanym oknie rozmowy.
 • Zmieniono sposób zakładania uchwytu na okno rozmowy.
 • Poprawki w przenoszeniu ustawień z zintegrowanych wtyczek.
 • Usunięto błąd ze znikaniem licznika wpisywanych znaków podczas przełączania zakładek.
 • Poprawki w systemie licznika nieprzeczytanych wiadomości na pasku tytułu okna rozmowy.
 • Podczas przywracania sesji domyślnie wczytywana jest ostatnio przeprowadzona rozmowa z kontaktem.
 • Kosmetyczne poprawki na formie ustawień.
Wersja 1.0.3.6
 • Kolejna poprawka w systemie licznika nieprzeczytanych wiadomości na nieaktywnych zakładkach.
Wersja 1.0.3.4
 • Mała poprawka w kodzie.
Wersja 1.0.3.2
 • Poprawienie systemu licznika nieprzeczytanych wiadomości na nieaktywnych zakładkach.
 • Poprawiono system blokowania notyfikacji z treścią nowej wiadomości po połączeniu się z siecią.
 • Usunięcie informacji w menu kontekstowym o skrócie klawiaturowym Ctrl+Q.
Wersja 1.0.3.0
 • Przebudowa wizualna okna ustawień.
 • Licznik nieprzeczytanych wiadomości na zakładkach.
 • Rzeczywisty stan kontaktów w elementach menu szybkiego dostęp do ostatnio zamkniętych zakładek i niewysłanych wiadomości.
 • Możliwość włączenia pokazywania daty zamknięcia zakładki.
 • Elementy szybkiego czyszczenia listy ostatnio zamkniętych zakładek i niewysłanych wiadomości.
 • Integracja funkcjonalności wtyczki StayOnTop.
 • Integracja funkcjonalności wtyczki MsgNotifer.
 • Integracja funkcjonalności wtyczki EmuTabsW.
 • Integracja funkcjonalności wtyczki QuickQuote.
 • Dostępność niektórych opcji jest zależne od używanej wersji komunikatora.
 • Wymuszanie włączonej obsługi zakładek w oknie rozmowy.
 • Wczytywanie ostatnio przyprowadzonej rozmowy przy przywracaniu zakładki jako opcja.
 • Licznik nowych wiadomości na pasku tytułu działa również dla czatów/konferencji.
 • Poprawki w zapisywaniu sesji wpisanego tekstu w oknie rozmowy oraz zapamiętywaniu niewysłanych wiadomości.
 • Drobne poprawki w tworzeniu elementów w menu niewysłanych wiadomości.
 • Optymalizacja kodu.
Wersja 1.0.2.0
 • Zapamiętywanie sesji otwartych zakładek – ochrona przed niepożądanymi zamknięciami AQQ np. crash.
 • Możliwość zdefiniowania ilość elementów w menu szybkiego dostępu ostatnio zamkniętych zakładek.
 • Możliwość usuwania konkretnych informacji z pliku cache.
 • Integracja funkcjonalności wtyczki TitlebarTweak:
 • -Zmienianie tekstu na belce okna rozmowy np. sam identyfikator kontaktu.
 • -Zmienianie tekstu na belce okna kontaktów np. "AQQ [%nazwa profilu%]".
 • -Przenoszenie ustawień z TitlebarTweak do TabKit oraz usuwanie starej wersji wtyczki.
 • Informowanie o nowych nieprzeczytanych wiadomościach na pasku tytułu okna rozmowy.
 • Trimowanie niewysłanych wiadomości.
 • Statyczne tworzenie serwisów dla elementów w menu szybkiego dostępu zamkniętych zakładek i niewysłanych wiadomości.
 • Zmiana ikonki ostatnio zamkniętych zakładek.
 • Poprawne działanie skrótów do konkretnych zakładek dla zakładek otwartych przez AQQ jako nieaktywne (nowe wiadomości).
 • Przy przywracaniu ostatnio zamkniętej zakładki wczytywana jest również ostatnio prowadzona rozmowa z kontaktem.
Wersja 1.0.1.0
 • Definiowany limit ilości zapamiętywanych ostatnio zamkniętych zakładek.
 • Poprawne rozpoznawanie nowych wiadomości – wykluczenie informacji o zamknięciu zakładki, pisaniu oraz innych aktywności kontaktu.
 • Funkcja pobierająca pseudonim kontaktu działa poprawnie z niewypełnioną wizytówką.
 • Dla kontaktów z wtyczki GG bez pseudonimu pokazywany jest identyfikator zawierający tylko numer.
 • Mała zmiana w pliku ustawień.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.