Skocz do zawartości


Zmiany w AQQ Restarter 2.6.0.0

Wersja 2.6.0.0
 • Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
Wersja 2.5.1.0
 • Poprawki w tworzeniu elementów wtyczki.
Wersja 2.5.0.0
 • Poprawki w procesie ładowania wtyczki.
 • Zmiana tekstu oraz pozycji elementu restartu.
 • Zastąpienie własnej ikony ikoną z kompozycji.
Wersja 2.4.0.0
 • Drobna optymalizacja kodu.
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Usunięcie funkcji AQQRESTARTER_SYSTEM_RESTART.
Wersja 2.3.1.0
 • Wtyczka posiada własną ikonę pokazywaną w ustawieniach komunikatora na liście wtyczek.
 • Usunięcie pliku wspomagającego restart.
 • Usunięcie notyfikacji AQQRESTARTER_SYSTEM_RESTARTING.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Brak kompresji wtyczki 64-bitowej.
Wersja 2.3.0.0
 • Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
 • Autologowanie na profile niezabezpieczone hasłem bez opcji autologowania.
 • Zmiany w pliku wspomagającym restart.
 • Inne mniej ważne zmiany w kodzie wtyczki.
Wersja 2.2.0.0
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
Wersja 2.1.3.0
 • Wykonywanie akcji za użytkownika przez plik wspomagający restart dopiero po faktycznym pokazaniu się okna logowania.
 • Plik wspomagającym restart nie ukrywa już okna logowania.
 • Niewpisywanie hasła do profilu, gdy nie jest on zabezpieczony.
Wersja 2.1.2.0
 • Poprawne ładowanie ikony wtyczki do interfejsu komunikatora.
 • Poprawna zmiana ikony wtyczki po zmianie aktywnej kompozycji.
Wersja 2.1.1.0
 • Zmiany w pliku wspomagającym restart AQQ.
 • Optymalizacja kodu.
Wersja 2.1.0.0
 • Zmiany w pliku wspomagającym restart AQQ.
Wersja 2.0.4.0
 • Dodano notyfikację AQQRESTARTER_SYSTEM_RESTARTING wywoływaną przed restartem AQQ.
 • Poprawne usuwanie pliku wspomagającego restart AQQ.
Wersja 2.0.3.0
 • Inteligentne ustalanie pozycji elementu w głównym menu AQQ.
Wersja 2.0.2.0
 • SDK: Dodano funkcję AQQRESTARTER_SYSTEM_RESTART = „AQQRestarter/System/Restart”.
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator CodeGear C++ Builder 2010.
Wersja 2.0.1.0
 • Ukrywanie okna logowania i chmurki informacyjnej poprzez WinAPI.
 • Wtyczka zamyka AQQ i uruchamia je ponownie poprzez funkcję z SDK AQQ.
Wersja 2.0.0.0
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator CodeGear C++ Builder 2009.
 • Nowa instancja AQQ jest uruchamiana dopiero wtedy gdy poprzednia zostanie zamknięta.
Wersja 1.0.4.2
 • Poprawiono drobny wyciek pamięci.
 • Proces AQQ nie jest już killowany (zapobiega to niezapisywaniu ustawień AQQ).
 • Zmieniono tryb uruchamiania ponownie AQQ.
Wersja 1.0.4.1
 • Poprawka w usuwania pliku Restarter.exe.
 • Przy zmianie kompozycji sprawdzany jest jej katalog „Icons” w poszukiwaniu ikonki dla wtyczki.
Wersja 1.0.4.0
 • Ewidentny brak okna logowania nawet przy profilu zabezpieczonym na hasło.
Wersja 1.0.3.0
 • Dodanie angielskiej lokalizacji.
Wersja 1.0.2.2
 • Mała poprawka w kodzie wtyczki.
Wersja 1.0.2.1
 • Usunięto pobieranie ścieżki AQQ poprzez PID procesu (ścieżka jest zapisywana do pliku).
Wersja 1.0.2.0
 • Zmieniono całkowicie sposób restartu – teraz okno logowania nie ma prawa się pokazać.
Wersja 1.0.1.2
 • Przywrócenie starej pozycji elementu w menu Program (z wersji 1.0.0.0).
 • Małe poprawki w kodzie.
 • Wtyczka sprawdza przy ładowaniu czy w katalogu aktywnej kompozycji w folderze Icons znajduje się plik „AQQRestarter.png”, jeżeli tak ustawia go jako grafikę przycisku.
Wersja 1.0.1.0
 • Przystosowanie pozycji ikonki do wersji AQQ 2.0.5.15.
 • Wtyczka sprawdza czy w katalogu prywatnym wtyczek jest plik „AQQRestarter.png”, jeżeli tak ustawia go jako grafikę przycisku.
Wersja 1.0.0.0
 • Zmiana sposobu restartowania.
Wersja 0.0.4.4
 • Poprawiono błąd przy wyładowywaniu wtyczki oraz bug z elementem w trayu.
Wersja 0.0.4.2
 • Brak ekranu logowania po restarcie. Wtyczka sprawdza ilość profili – u osób które mają tylko jeden profil po prostu będzie wykorzystywana stara metoda restartu, zaś dla tych co mają 2 i więcej będzie ta inna wyłączająca AQQ „normalnie”.
Wersja 0.0.4.0
 • Zmienienie sposobu restartu AQQ! Od teraz już nie zostaje ikonka w trayu.
 • Zmiana nazwy wtyczki na „AQQ Restarter”.
Wersja 0.0.3.0
 • Zmiana pozycja ikonki w menu Program.
Wersja 0.0.2.0
 • Dodanie własnej ikonki dla tworzonego elementu w AQQ.
Wersja 0.0.1.0
 • Pierwsza publiczna wersja.