Skocz do zawartości


Zmiany w AlphaWindows 1.3.0.0

Wersja 1.3.0.0
 • Spore zmiany optymalizacyjne w kodzie.
Wersja 1.2.1.0
 • Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
 • Zmiana kodowania plików polskiej lokalizacji.
Wersja 1.2.0.0
 • Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.19).
Wersja 1.1.3.0
 • Zmiana sposobu przywracania starych procedur okien.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.15).
Wersja 1.1.2.0
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 1.1.0.0
 • Możliwość ignorowania wartości przeźroczystości zdefiniowanej przez kompozycję.
 • Poprawki w ustawianiu przeźroczystości dla niektórych okien (np. okno autoryzacji Facebook/Twitter).
 • Poprawki w nadawaniu przeźroczystości przy notyfikacji WM_SETICON.
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
Wersja 1.0.5.0
 • Poprawki w nadawaniu przeźroczystości przy notyfikacji WM_ACTIVATE oraz WM_PAINT.
 • Nieustawianie przeźroczystości dla pełnoekranowego odtwarzacza YouTube.
Wersja 1.0.4.0
 • Poprawki w nadawaniu przeźroczystości przy zmianie zakładek w oknie kontaktów oraz przy notyfikacji WM_ACTIVATEAPP.
 • Drobne zmiany optymalizacyjne w kodzie.
Wersja 1.0.3.0
 • Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
 • Drobne poprawki w ustawianiu przezroczystość obramowań okna kontaktów.
 • Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.44).
Wersja 1.0.2.0
 • Zmiany w obsłudze okna kontaktów.
Wersja 1.0.1.0
 • Enumeracja okien po załadowaniu wtyczki i nadawanie im przeźroczystości oraz ustawianie nowych procedur.
 • Okna pochodzące z wtyczki są informowane o nadaniu przeźroczystości za pomocą funkcji SendMessage.
 • Usunięto notyfikację ALPHAWINDOWS_SETTRANSPARENCY.
 • Nieznikanie przeźroczystości obramowania przy utracie fokusa przez okno pochodzące z wtyczki.
 • Brak błędu z białym tłem dla okna funkcjonalności "Daj mi znać".
 • Dla wybranych okien ustawiana jest wyłącznie przeźroczystość obramowań (np. odtwarzacz YouTube).
 • Wyłączanie przeźroczystości wbudowanej w komunikator.
 • Poprawne usuwanie przeźroczystości podczas wyładowania wtyczki dla okien pochodzących z wtyczek.
 • Nie ustawianie przeźroczystości jeżeli okno nie jest widoczne.
 • Podgląd zmian na żywo nie uwzględnia okna ustawień wtyczki.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.