Skocz do zawartości


Zmiany w HotKey 1.3.0.2

Wersja 1.3.0.2
 • Wtyczka skompilowana w środowisku programistycznym Delphi XE3.
 • Pełne wsparcie dla wtyczki SkypeCore (obsługa nowych akcji).
 • Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows.
 • Nowa akcja AQQ: możliwość otwarcia folderu profilu zalogowanego użytkownika.
 • Po włączeniu SkypeCore z poziomu wtyczki po restarcie AQQ nie była ona wczytywana.
 • Poprawiono ućięty tytuł jednej z opcji na zakładce "Skype".
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (do wersji 8.31).
Wersja 1.3.0.0
 • Wtyczka przeportowana na platformę 64-bit Windows.
 • Zoptymalizowano start wtyczki - na moment zawieszała się.
 • Optymalizacje kodu - uproszczono i usunięto zbędny.
 • Zlikwidowano ewentualne wycieki pamięci.
 • Rozwiązano problem z nieobsługiwanym formatem paczki instalacyjnej.
 • Poprawki przy ładowaniu wtyczki.
 • Poprawki przy wyładowaniu wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (do wersji 8.10).
 • Poprawki w obsłudze kompozycji wizualnych.
 • Wymiana komponentów na komponenty AlphaControls.
 • Zmniejszono czas trwania animacji (np. animacja przy otwieraniu okna wtyczki itd.).
 • Drobne zmiany wizualne w interfejsie wtyczki.
 • Poprawiono działanie akcji dla wtyczki SkypeCore w wersji 0.3.0.0
 • Drobne zmiany wizualne na zakładce "SkypeCore" przy braku jej aktywności.
 • Poprawiono niedziałający link do instalacji wtyczki SkypeCore przy braku jej aktywności.
 • Poprawki dotyczące opcji wymuszenia natywnego stylu Windows.
 • Zmiany wizualne na zakładce "O wtyczce".
 • Zmieniono tytuł okien informacyjnych (komunikaty typu popup).
 • Przy próbie dodania kontaktu na listę do którego jest już przypisany skrót klawiaturowy pojawi się odpowiednia informacja że taki kontakt już się na niej znajduje.
 • Usunięto przycisk "Zastosuj" - zmiany w ustawieniach od razu zaczynają działać po ich wyborze.
 • Usunięto możliwość przeglądania listy zmian w osobnym oknie z poziomu wtyczki - od teraz otwierany jest zwykły plik tekstowy.