Skocz do zawartości


Zmiany w tweet.IM 1.3.2.0

Wersja 1.3.2.0
 • Ulepszenie działania funkcji wyróżniania.
 • Usunięcie wyróżniania poprzez zmianę koloru pola wiadomości.
 • Aktualizacja przycisków w oknie rozmowy po zmianie lokalizacji.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (10.26).
 • Inne mniej ważne zmiany.
Wersja 1.3.0.0
 • Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
 • Usprawnienie pobierania awatarów.
 • Optymalizacja przy tworzeniu/usuwaniu elementów interfejsu.
 • Poprawki w linkowaniu hashtagów.
 • Usunięcie komendy pobierania zapisanych wyszukiwań.
 • Usunięcie animacji edycji stylu awatara.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (10.19).
 • Inne mniej ważne zmiany.
Wersja 1.2.0.0
 • Pobieranie awatarów poprzez zewnętrzny skrypt PHP korzystający z REST API v1.1.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.18).
Wersja 1.1.3.0
 • Drobne poprawki pod kątem AQQ 3.0.
 • Sprawdzanie aktualizacji awatarów nie działa już tylko przy włączaniu wtyczki.
 • Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.12).
Wersja 1.1.2.0
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 1.1.0.0
 • Tłumaczenie niektórych wiadomości bota.
 • Wersja 64-bitowa jest wreszcie prawidłowo skórkowana.
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Rozszerzenie funkcji ignorowania plików awatarów podczas aktualizacji (np. usuwanie konfliktów stworzonych przez Dropbox podczas trzymania profilu w chmurze).
 • Poprawiono ignorowanie zdublowanych wiadomości od bota.
 • Zmiany w zapisywaniu stylu awatarów do pliku INI.
 • Optymalizacja pokazywania postępu aktualizacji awatarów na taskbarze.
 • Usunięcie zbędnego kodu (pozostałości po wtyczce Blip).
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.03).
Wersja 1.0.2.0
 • Kolejna poprawka na niewyświetlanie zdublowanych wiadomości od bota.
 • Inne mniej ważne poprawki.
Wersja 1.0.1.0
 • Niewyświetlanie zdublowanych wiadomości od bota.
 • Drobne zmiany optymalizacyjne w kodzie.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.