Skocz do zawartości


Zmiany w QuickSend 1.2.0.2

Wersja 1.2.0.2
 • Wtyczka skompilowana w nowym środowisku programistycznym.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (do wersji 9.19).
 • Poprawki przy wysyłaniu zawartości schowka z poziomu menu kontekstowego wybranego kontaktu.
Wersja 1.2.0.0
 • Funckja wysyłki schowka dostępna jako opcja w menu kontekstowym kontaktu.
 • Zmiany wizualne w GUI wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (do wersji 9.18).
 • Poprawki związane z obsługą zaawansowanej stylizacji okna wtyczki.
 • Usunięto opcję związaną z zaawansowaną stylizacją okna wtyczki (automatycznie - zależne od ustawień AQQ).
 • Poprawiono przechodzenie miedzy opcjami przy pomocy przycisku TAB na klawiaturze.
 • Nowy wygląd okna z informacją o autorze.
 • Poprawki pod kątem wersji 64-bit.
 • Poprawki optymalizacyjne.
Wersja 1.1.0.10
 • Rozwiązano problem z otwieraniem się nowej zakładki/okna przy wysyłce schowka do kontaktów nie pochodzących z konta głównego.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej wersji (v8.53).
 • Drobne poprawki wizualne w oknie wtyczki.
 • Inne drobne poprawki.
Wersja 1.1.0.8
 • Wtyczka skompilowana pod najnowszą wersją środowiska programistycznego.
 • Drobne zmiany wizualne w interfejsie okna ustawień wtyczki.
 • Poprawiono przechodzenie między opcjami za pomocą przycisku TAB w oknie ustawień wtyczki.
 • Zmiana JID do kontaktu z autorem.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej wersji (v8.52).
 • Usunięto logo AQQ z okna ustawień wtyczki.
Wersja 1.1.0.6
 • + Dodano usuwanie zbędnych spacji na początku i na końcu skróconej formy tekstu w menu kontekstowym.
 • Dodano informację przy próbie wysyłania schowka systemowego jeżeli ten jest pusty (przycisk na pasku narzędziowym w oknie rozmowy).
 • Poprawki przy wyświetlaniu elementu w menu kontekstowym jeżeli schowek zawierał sam znak spacji.
Wersja 1.1.0.4
 • Drobne poprawki wizualne przy wyświetlaniu zawartości schowka w menu kontekstowym.
 • Zaktualizowano numer wersji w informacji o pliku.
Wersja 1.1.0.2
 • + Dodano możliwość ustawienia ilości wyświetlanych znaków dla skróconej formy wyświetlanego tekstu w menu kontekstowym.
 • Dodano opcje czyszczenia schowka systemowego po jego wysłaniu.
 • Dodano wsparcie dla wtyczki AlphaWindow.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej wersji (v8.48).
 • Drobne poprawki w interfejsie wtyczki.
Wersja 1.1.0.0
 • Dodano opcję wyświetlania przycisku funkcji na pasku narzędziowym w oknie rozmowy.
 • Dodano opcję wyświetlania skróconej formy teksy znajdującego się w schowku systemowym.
Wersja 1.0.0.2
 • Zmieniono nazwę opcji w menu kontekstowym na "Wyślij tekst ze schowka".
 • Poprawki przy tworzeniu opcji w menu kontekstowym.
 • Poprawki przy wyświetlaniu opcji w menu kontekstowym (jeżeli schowek zawiera coś innego niż tekst to opcja jest nieaktywna).
 • Poprawki z działaniem wtyczki jeżeli nie korzystamy z zakładek w oknie rozmowy.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja wtyczki.