Skocz do zawartości


Zmiany w FullScrMacro 1.2.0.0

Wersja 1.2.0.0
 • Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
 • Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
 • Usunięcie konwersji ustawień ze starej wersji.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.20).
Wersja 1.1.2.0
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 1.1.0.0
 • Zmiany w zapisie zdefiniowanego opisu.
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
Wersja 1.0.3.0
 • Włączenie działania makra dla okna odtwarzacza YouTube w AQQ.
Wersja 1.0.2.0
 • Wyłączenie ze sprawdzania okien pochodzących z tej samej instancji AQQ.
Wersja 1.0.1.0
 • Makro nie działa, gdy stan konta głównego jest ustawione na rozłączony lub niewidoczny.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.