Skocz do zawartości


Zmiany w TurnItOff 1.4.0.0

Wersja 1.4.0.0
 • Przebudowano interfejs wtyczki.
 • Interfejs wtyczki korzysta z systemu kompozycji wizualnych (AlphaControls).
 • Dodano opcję na zakładce "Ustawienia" związaną z możliwością włączenia/wyłączenia wyświetlania podręcznego menu z funkcjami wtyczki po kliknięciu w przycisk na pasku ikon sieciowych.
 • Przebudowano trochę wygląd menu podręcznego z funkcjami wtyczki.
 • Funkcja ukrywania paska statusu w oknie rozmowy działa od teraz jako szybki skrót do funkcji znajdującej się już w AQQ.
 • Dodano możliwość wyłączenia funkcji anty-spimowej.
 • Poprawiono działanie funkcji wyłączania aktywności paska statusu w oknie rozmowy.
 • Poprawiono działanie funkcji wyłączania modalności okna korektora wysyłania zdjęć.
 • Rozwiązano problem z nieobsługiwanym formatem paczki instalacyjnej.
 • Poprawki przy wyładowaniu wtyczki.
 • Drobne optymalizacje w kodzie.
 • Usunięto możliwość przeglądania listy zmian w osobnym oknie z poziomu wtyczki - od teraz otwierany jest zwykły plik tekstowy.
Wersja 1.3.1.12
 • Dodano opcję tworzenia przycisku wtyczki na pasku narzędziowym.
 • Dodano podręczne menu z funkcjami wtyczki.
 • Dodano nową opcję zmieniającą adres strony internetowej w przeglądarce dodatków dla AQQ.
 • Zmiany wizualne w oknie wtyczki związane z dodaniem nowej opcji.
 • Ogólne poprawki w działaniu wtyczki.