Skocz do zawartości


Zmiany w AQQ Freedom 2.6.0.19

Wersja 2.6.0.19
 • SDK: AQQ_SYSTEM_NOTIFICATIONCLOSED - dodano informacje o indeksie konta (lParam).
 • Poprawki przy autoryzacji nieustawionego jeszcze dostępu do Dropbox-a.
 • Licencja programu została lekko zmodyfikowana uwzględniając informacje o nowym właścicielu aplikacji.
 • Nowe instalacje AQQ będą trzymać profil w systemowym folderze AppData.
 • Wszelkie wystąpienia nazwy "WapSter" w kodzie źródłowym usunięto.
 • Domyślny folder przenośnej wersji komunikatora nazywa się teraz "AQQ".
 • Usługa Dropbox jest używana w trybie folderu aplikacji domyślnie.
 • AQQ zawsze stara się wybrać tryb transferu pliku "bytestreams" gdy są do wyboru również inne tryby.
 • Serwis uploads.im służący do wysyłania obrazków jako URL został tymczasowo zastąpiony serwisem Imgur.
 • Zmieniono sposób kontaktu w oknie "O programie" na formularz kontaktowy.
 • Usunięto informacje o migracji punktów stażowych z okna o stanie konta administracyjnego.
 • Rozszerzono informacje o niepoprawnym kodzie aktywacyjnym o wskazówkę dotyczącą ustawienia list rozwijanych.
 • Dodano możliwość usuwania konta administracyjnego po stronie serwera z poziomu komunikatora.
 • SDK: Zmodyfikowano AQQ_CONTACTS_ADDLINEINFO tak aby była możliwość zapisania informacji do archiwum programu.
 • SDK: Dodano strukturę PPluginMicroMsg wykorzystywaną przy funkcji AQQ_CONTACTS_ADDLINEINFO
 • Funkcja "Pobierz" w oknie rozmowy mogła pojawiać się dla nieprawidłowych odnośników.
 • Obliczanie zajętości procentowej konta Dropbox powinno działać lepiej.
 • SDK: Dodano funkcje AQQ_FUNCTION_GETLANGCODE zwracającą aktualnie używaną lokalizacje (kod kraju).
 • Dodano możliwość dodawania kont Jabberowych z polskimi znakami diakrytycznymi.