Skocz do zawartości


Zmiany w MultiEditCard 1.2.0.2

Wersja 1.2.0.2
 • Wtyczka skompilowana w nowym środowisku programistycznym.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (do wersji 9.19).
 • Drobne poprawki przy zapisie danych w wizytówkach.
Wersja 1.2.0.0
 • Dodano możliwość ukrycia wybranych kolumn na liście wczytanych kontaktów.
 • Dodano import i eksport listy do pliku CSV.
 • Dodano wsparcie dla wtyczki AlphaWindow.
 • Zbyt długa nazwa kontaktu od teraz jest skracana w panelu edycji.
 • Drobne poprawki wizualne w oknie z informacją o wtyczce.
Wersja 1.1.0.4
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (do wersji 9.16).
 • Ukryto przycisk odpowiedzialny za wczytanie kontaktów z sieci Skype.
 • Drobne zmiany wizualne.
Wersja 1.1.0.2
 • Dodano możliwość zapisu/edycji notatki dla wybranego kontaktu.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (do wersji 9.15).
 • Poprawki związane z wywoływaniem enumeracji listy kontaktów.
 • Jeżeli ścieżka do pliku graficznego awatara nie zostanie zlokalizowana to wtyczka nie wyświetli błędu (tak jak to miało miejsce w poprzedniej wersji).
 • Inne drobne poprawki.
Wersja 1.1.0.0
 • Zmiany wizualne w GUI wtyczki.
 • Możliwość zmiany wielkości okna wtyczki (zapisywana do ustawień).
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (do wersji 9.12).
 • Poprawiono obsługę zaawansowanej stylizacji okna wtyczki.
 • Wyłączono aniamcję podczas zamykania okna wtyczki (na nowej wersji komponentów AlphaControls sprawiała problem).
 • Wtyczka dostępna również z poziomu menu "Program".
 • Przycisk ESC na klawiaturze zamyka okno wtyczki.
 • Informcje wpisywane w polach edycji automatycznie uzupełniane są na liście wczytanych kontaktów.
 • W panelu edycji wyświetlany jest podgląd awatara kontaktu.
 • Dodano możliwość zmiany awatara kontaktu.
 • Dodano możliwość usunięcia awatara kontaktu.
 • Poprawiono odczyt tel. komórkowego.
 • Poprawiono zapis tel. komórkowego.
 • Poprawiono odczyt daty urodzenia.
 • Poprawiono zapis daty urodzenia.
Wersja 1.0.0.2
 • Wtyczka dostępna w wersji 64-bit.
 • Poprawki związane z wyświetlaniem błędnego komunikatu przy ponownym uruchomieniu AQQ.
 • Wtyczka podczas otwierania sprawdza z jakich sieci pochodzą kontakty na liście i odpowiednio dobiera aktywność przycisków od wczytywania kontaktów.
 • Poprawki w wyświetlaniu niektóych elementów podczas poruszania się po GUI wtyczki.
 • Poprawki wizualne na liście wczytanych kontaktów (ikonki symbolizują daną sieć komunmikacyjną).
 • Drobne zmiany wizualne w GUI wtyczki.
 • Drobne poprawki w oknie "O autorze".
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza wersja wtyczki.