Skocz do zawartości


Zmiany w ResourcesChanger 1.3.4.0

Wersja 1.3.4.0
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 1.3.3.0
 • Poprawne zmienianie stanu wszystkich kont.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
Wersja 1.3.2.0
 • Usunięcie drobnego błędu AV z formy ustawień.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.51).
Wersja 1.3.1.0
 • Wersja 64-bitowa jest wreszcie prawidłowo skórkowana.
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.46).
Wersja 1.3.0.0
 • Możliwość zdefiniowania nazwy zasobu na podstawie nazwy SSID połączenia Wi-Fi (PPM na nazwie komputera).
 • Możliwość ustawienia domyślnego stanu sieci dla danego zasobu (PPM na nazwie komputera/zasobu).
 • Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
 • Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
 • Małe kosmetyczne zmiany na formach.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.45).
Wersja 1.2.0.0
 • Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
 • Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Drobne zmiany w skórkowaniu form.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.20).
 • Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
Wersja 1.1.0.0
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.70).
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.