Skocz do zawartości


Zmiany w AQQ 2.4.1 [Mystic Core] Build: 59 2.4.1.59

Wersja 2.4.1.59
 • - Dodano możliwość cofnięcia wysłanej wiadomości (usuwana jest u nadawcy i odbiorcy, ale tylko w trakcie aktywnie prowadzonej rozmowy)
 • - Poprawione komunikaty pop-up związane z bramką Orange.
 • - Maksymalny limit wiadomości offline (oczekujących na odebranie) wynosi teraz 300.
 • - Po przekroczeniu limitu wiadomości offline, nadawca zostanie o tym poinformowany odpowiednią ikonką ACK w oknie rozmowy, jak również komunikatem tekstowym w formie dymka informacyjnego.
 • - SDK: Dodano funkcje AQQ_CONTACTS_REQUESTLIST
 • - SDK: Dodano notyfikacje AQQ_CONTACTS_REPLYLIST
 • - SDK: Dodano notyfikacje AQQ_CONTACTS_REPLYLISTEND
 • - SDK: Dodano notyfikacje AQQ_CONTACTS_SETHTMLSTATUS
 • - SDK: Dodano funkcje AQQ_CONTACTS_GETHTMLSTATUS
 • - Poprawiony problem ze znikającym stanem pisaka w oknie rozmowy po wysłaniu wiadomości.
 • - Poprawiony błędny komunikat w przypadku podania złego tokena w bramce SMS Orange.
 • - Pewne znaki specjalne mogły rozłączyć nas z serwerem przy ustawianiu opisu.
 • - Przywrócono ciemną czerwień dla etykiet ostrzegających.
 • - Przy podanu błędnego hasła do profilu przy odbezpieczaniu AQQ, okno nie będzie znikać.