Skocz do zawartości


Zmiany w YTPlayList 2.0.1.8

Wersja 2.0.1.8
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (v12.22).
 • Dodano nową funkcję w menu kontekstowym listy - pozwala na automatyczne dodanie wideo na aktywną listę.
Wersja 2.0.1.6
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (v12.19).
 • Poprawki przy funkcji udostępniania linku + tytuł wideo na osi czasu Facebooka.
 • Poprawiono pojawiający się błąd Access Violation występujący w niektórych przypadkach na liście głównej.
 • Poprawiono intuicyjność niektórych przycisków na liście głównej (aktywny/nieaktywny).
Wersja 2.0.1.4
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (v12.10).
 • Drobne poprawki przy udostępnianiu linków YT na osi czasu Facebooka.
Wersja 2.0.1.2
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (v11.22).
 • Aktywowano dodanie funkcji udostępniania linku z poziomu wtyczki na osi czasu Facebooka.
Wersja 2.0.1.0
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (v11.19).
 • Wstępne dodanie funkcji udostępniania linku z poziomu wtyczki na osi czasu Facebooka (tymczasowo nieaktywna).
Wersja 2.0.0.6
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (v10.22).
 • Wtyczka zapisuje swoją ostatnią pozycję na ekranie.
 • Dodano opcję wyświetlania okna wtyczki przy starcie AQQ.
 • Dodano opcję odtwarzania wybranego wideo przy starcie AQQ.
 • Drobne poprawki wizualne w oknie wtyczki.
Wersja 2.0.0.4
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (v10.16).
 • Przywrócono ikonki przy pozycjach na liście.
 • Przywrócono animację podczas zamykania okna wtyczki.
Wersja 2.0.0.2
 • Wtyczka skompilowana w nowszym środowisku programistycznym.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls (v9.20).
 • Funkcja wysyłania linku do aktualnego rozmówcy.
 • Funkcja zmiany opisu na wybrany link (link, tytuł + link).
 • Funkcja pokazująca ilość wideo z wszystkich list (pasek statusu).
 • Dodano możliwość sortowania listy według nazwy.
 • Wtyczka sprawdza podczas dodawania nowego wideo czy taki link istnieje już na liście.
 • Po przejściu do panelu (tworzenia nowej listy, dodawania wideo itd.) focus ustawiany jest od razu na pole edycji.
 • Szukanie wideo rozpocznie się także po wcisnieciu przycisku ENTER w polu edycji.
 • Opcje dodatkowe przy dodawaniu nowego wideo zostały przeniesione do ustawień.
 • Przycisk ESC cofa do listy (jeżeli aktywny jest np. panel z ustawieniami).
 • Drobne poprawki przy przechodzeniu za pomocą przycisku TAB.
 • Drobne poprawki wizualne w oknie wtyczki i w panelu ustawień.
Wersja 2.0.0.0
 • Wtyczka skompilowana w nowej wersji środowiska programistycznego.
 • Nowy, odświeżony interfejs użytkownika.
 • Obsługa wielu list i zarządzanie nimi (tworzenie nowych, usuwanie, edycja).
 • Możliwość ustawienia listy domyślnej (wczytana zostanie po otwarciu wtyczki).
 • Dodano możliwość przesuwania wybranej pozycji na liście w górę lub w dół.
 • Dodano funkcję przenoszenia wybranego filmu między listami.
 • Poprawki przy dodawaniu nowego wideo.
 • Poprawiono funkcję atomatycznego pobierania tytułu wideo.
 • Linki zaczynające się od "Https://" są teraz obsługiwane przy automatycznym pobieraniu tytułu wideo.
 • Funkcja automatycznego pobierania tytułu wideo od teraz jako opcja.
 • Dodano opcję odtworzenia wideo zaraz po dodaniu go do listy.
 • Dodano wyszukiwarkę wideo w serwisie YT.
 • Dodano możliwość sprawdzenia liczby wyświetleń wybranego wideo (menu kontekstowe - Statystyki).
 • Dodano możliwość powiększenia czcionki na liście ulubionych materiałów wideo (menu kontekstowe - Edycja listy).
 • Podwójne kliknięcie w pusty obszar listy nie otwiera już "pustego" okna odtwarzacza YT.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej wersji.
 • Poprawki w obsłudze kompozycji wizualnych (AC).
 • Usunięto opcję wymuszenia natywnego stylu Windows - obsługa kompozycji wizualnych zależna od ustawień AQQ.
 • Poprawki przy przechodzeniu przyciskiem TAB na klawiaturze w obszarze okna wtyczki.
 • W tytule okna wtyczki pojawia się nazwa aktualnie wczytanej listy.
 • Przywrócono przycisk do maksymalizacji okna wtyczki.
 • Wtyczka dostępna także w wersji 64-Bit.
 • Inne drobne poprawki.
Wersja 1.0.0.4
 • Wtyczka skompilowana w nowszej wersji środowiska programistycznego Delphi.
 • Dodano funkcję automatycznego pobierania nazwy wideo.
 • Funkcja automatycznego pobierania nazwy wideo dostępna również w menu kontekstowym listy (Edycja -> Pobierz oryginalną nazwę wideo).
 • Brak limitacji dotyczącej ilości dodanych wideo na liście.
 • Przebudowano okno dodawania nowego wideo.
 • Przebudowano okno edycji wideo.
 • Poprawki związane z edycją wideo.
 • Zaktualizowano komponenty AlphaSkins do najnowszej dostępnej wersji (7.69).
 • Usunięto sortowanie alfabetyczne dla listy wideo.
Wersja 1.0.0.2
 • Dodano opcję szybkiego dostępu do wtyczki z poziomu paska ikon sieciowych w oknie głównym.
 • Licznik aktualnie dodanych pozycji na liście ulubionych wideo nie był poprawnie odświeżany podczasz czyszczenia całej listy.
 • Po wyczyszczeniu listy ulubionych wideo opcje w popupmenu mogły być dalej aktywne.
 • Funkcja "Wyczyść listę (kompletnie)" w popupmenu była dostępna mimo iż lista była pusta.
 • Poprawki w systemie obsługi kompozycji wizualnych - okno wtyczki zmienia wygląd podczas zmiany kompozycji wizualnej AQQ.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja wtyczki