Skocz do zawartości


Zmiany w Wlepki 1.1.0.0

Wersja 1.1.0.0
 • Dodano ustawienie: W przypadku braku tytułu (pierwszy napotkany tekst / nazwa domyślna / komunikat)
 • Dodano ustawienie: Przycisk "Wyślij"
 • Dodano ustawienie, które kolumny mają być wyświetlane (treść / tytuł)
 • Dodano ustawienie, czy okno ma być wyświetlane na wierzchu
 • Dodano ustawienie, jakie skróty mają być wyświetlane (okno rozmowy / szybki dostęp / menu pomoc)
 • Dodano możliwość ustawienia tzw szybkich wlepek [dziesięciu] dostępnych w menu po wciśnięciu przycisku wtyczki w oknie rozmowy
 • Dodano skróty Ctrl 1-0 dla szybkich wlepek
 • Dodano skrót: Ctrl W (otwiera okno Notatnika)
 • Dodano skrót: Ctrl N (otwiera okno dodawania notatki)
 • Dodano możliwość dodania notatki od razu jako szybką wlepkę
 • Dodano łatwy dostęp do notatek w menu Pomoc :)
 • Dodano szybki podgląd notatki
 • Dodano łatwe i szybkie dodawanie/edytowanie notatki
 • Dodano angielską lokalizację (język wtyczki)
 • Dodano możliwość dodania notatki pod prawoklikiem na pole tekstowe
 • Dodano przykładową paczkę wlepek (wtyczka spyta o ich instalację pryz pierwszym uruchomieniu)
 • Dodano przycisk: "Narzędzia"
 • Dodano narzędzie: "Importuj przykładowe wlepki"
 • Dodano narzędzie: "Restart ustawień"
 • Na dolnym panelu zobaczycie teraz "Wyślij wiadomość do nick"
 • Dodano zapisywanie notatek do pliku
 • Dodano obsługę wtyczki FixUpdater
 • Dodano funkcję: Usuń wszystkie
 • Wtyczka posiada własną ikonkę (podziękowania do Pbo za ikonę)
 • Dodano ikonkę na belce
 • W przypadku braku tytułu domyślnie tytułem zostanie pierwszy napotkany tekst.
 • Od teraz podczas wysyłania wtyczka domyślnie wkleja wiadomość do pola tekstowego
 • Jeśli ustawimy, aby przycisk wyślij wysyłał wiadomość to zobaczymy siebie jako nadawców
 • Dodawanie odbywa się w nowym oknie
 • Edycja odbywa się w nowym oknie
 • Wtyczka pamięta szerokość kolumn (są one resetowane przy ich włączaniu/wyłączaniu, sami oceńcie czy prawidłowo :P)
 • Klawisz ESC zamyka okno wtyczki
 • Wlepka wysyłana jest po wciśnięciu przycisku "Enter"
 • Wlepka jest usuwana po wciśnięciu przycisku "Del"
 • Poprawiono błąd z dodawaniem tekstu "Dodaj krótką notatkę" do tooltipów
 • "Aktualna ilość wlepek" nie posiada już ramki
 • Okno domyślnie nie jest modalne
 • Przebudowano zakładkę "O wtyczce"
 • Zmieniono napis na belce
 • Poprawiono zapisywanie ustawień [notatek] przez wtyczkę
 • "Aktualna ilość wlepek" -> "Aktualna ilość notatek"
 • "Wlep" -> "Wyślij"
 • Poprawki w wyświetlaniu okna
 • Wtyczka nie jest już pakowana UPXem
 • Uaktualniono i poprawiono informacje wtyczki (PluginInfo)
 • Przycisk wyślij jest nieaktywny po zamknięciu okna rozmowy
 • "Nowa" -> "Wyczyść"
 • Drobne poprawki wizualne
 • Przycisk Wyczyść dodano do edycji
 • Przyciski są blokowane, jeśli nie zaznaczono wlepki
 • Menu jest blokowane, jeśli nie zaznaczono wlepki
 • Nie można edytować przy braku zaznaczenia
 • Przycisk w oknie rozmowy jest usuwany podczas wyłączania wtyczki
 • Nie można otworzyć kilku okien wtyczki, zamiast tego wysuwane jest na wierzch to pierwsze
 • Poprawki w wyglądzie tabeli
 • Wtyczka nie wyświetla już tak nachalnie powiadomień
 • Poprawki lokalizacyjne
 • Drobne poprawki
 • Optymalizacja kodu
 • Usunięto zbędną kolumnę z tabelki notatek
 • Poprawiono ustawianie wtyczki przy włączaniu/wyłączaniu trybu podglądu
 • Poprawki lokalizacyjne
 • Poprawki związane z niestałą pozycją w menu
 • Poprawiono tabulatory
 • Jeśli okno rozmowy jest otwarte, na starcie jest tworzony przycisk
 • Nie można otworzyć wielu okien szybkich wlepek
 • Naprawiono funkcję "Usuń wszystkie"
 • Naprawiono złe działanie skrótu