Skocz do zawartości


Zmiany w Facebook Chat 2.2

Wersja 2.2
  • Dodano 243 emotikony Emoji
  • Dodano 203 emotikony Moods
  • Zamieniono podgląd paczki
Wersja 2.1
  • Poprawiono zdublowaną emotę
  • Zamieniono podgląd paczki
  • Dodano 40 emotikon Moods
Wersja 2.0
  • Usunięto emotki niepochodzące z oryginalnej paczki.
  • Dodano trzy własne emoty
  • Dodano 206 emotikon Emoji
Wersja 1.0
Żadne zmiany nie zostały zarejestrowane w tej wersji