Skocz do zawartości


Zdjęcie

AQQ Freedom 2.6.0.10


 • Zamknięty Temat jest zamknięty
60 odpowiedzi w tym temacie

#1 Oconnel

Oconnel

  AQQ Developer

 • Właściciel
 • 4622 postów

Napisano 2014.03.05, 17:55

AQQ Freedom 2.6.0.10


Data wysłania: 2014.03.05, 16:55

Data aktualizacji: 2014.03.05, 17:44

Finalna wersja.

Możecie zaktualizować swoje wersje poprzez aktualizator AQQ (menu Pomoc -> Sprawdź aktualizacje).


Zmiany w AQQ Freedom 2.6.0.10
 • Poprawka związana z przenoszeniem kontaktów w obrębie tej samej grupy.
 • Informacja o ewentualnych problemach z kontem administracyjnym posiada własne okno, które nie jest modalne i nie klonuje się wielokrotnie w niektórych przypadkach.
 • Poprawka przy wysyłaniu notyfikacji o zamknięciu okna edycji wycinka (SDK).
 • Drobne poprawki przy skórkowaniu popmenu kontaktu z wieloma zasobami.
 • Dodatkowa poprawka przy aktywacji stanu "Niewidoczny".
 • Do wizytówki kontaktu dodano nową zakładkę "Notatka".
 • Drobne poprawki przy określaniu ilości osób w pokojach czatowych.
 • Powiększono pole grup w wizytówce kontaktu (na rzecz pola adresów e-mail).
 • Zmiana nazwy grupy powoduje uaktualnienie jej nazwy na liście posortowanych grup (o ile tam występuje).
 • Drobne poprawki przy odświeżaniu ikon w oknie głównym.
 • Zlikwidowano problem z pokazywaniem błędnych popmenu przy klikaniu PPM na różnych elementach listy kontaktów.
 • Drobne poprawki przy pobieraniu ilości osób w pokojach konferencyjnych.
 • Drobne poprawki przy klikach w JIDy w odnośnikach.
 • Drobne poprawki przy pobieraniu powiadomień z serwisu YT.
 • W opcjach bezpieczeństwa dodano opcje wymuszania autoryzacji konta administracyjnego po protokole SSL.
 • Pokazywanie postępu wysyłki obrazka jako URL nie działało poprawnie.
 • W oknie wyboru sposobu wysyłki grafiki dodano opcje wysyłki jako URL.
 • W oknie wyboru sposobu wysyłki poprawiono przeźroczystość ikony skojarzonej z plikiem.
 • W oknie wyboru sposobu wysyłki zbyt długa nazwa pliku jest teraz skracana.
 • Okno wyboru wysyłki nie pojawia się już tylko i wyłącznie na głównym monitorze.
 • Przy wysyłce obrazka jako URL, w razie niemożności połączenia się z serwerem, AQQ próbuje wysłać obrazek jeszcze dwa razy (3s/próba).
 • Poprawka związana z wysyłaniem obrazków jako URL jeżeli nazwa pliku zawierała znaki unicode.
 • Poprawka związana z nieodświeżaniem awatarów na liście kontaktów.
 • Poprawka związana z publikowaniem nowych awatarów w trybie wizytówki.
 • W przypadku niepowodzenia przy zakładaniu konta Jabber - o ile to możliwe - AQQ proponuje rejestrację przy użyciu formularza WWW.
 • Ustawienie ignorowania kontaktu Jabberowego odbywa się teraz z udziałem list prywatności.
 • Dodano obsługę niewidzialności przy pomocy list prywatności (XEP-0126).
 • W edytorze list prywatności zablokowano możliwość usuwania systemowej listy prywatności AQQ.
 • Wizytówka kontaktów została uaktualniona.
 • Wizytówka zyskała nowe opcje prywatności.
 • Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail przez konto GMail.
 • Przy pobieraniu wizytówki wyświetla się plansza z postępem.
 • Drobne poprawki GUI we wtyczce GG.
 • We wtyczce GG usunięto przycisk "Niewidoczność" - tą funkcje przejęły nowe funkcje w wizytówce kontaktu w sekcji "Prywatność".
 • Poprawki przy autoryzacji kont administracyjnych
 • Przy braku połączenia z serwerem autoryzacyjnym pojawia się bardziej intuicyjny komunikat.
 • Przy braku połączenia z serwerem autoryzacyjnym każda próba wysłania wiadomości ponowi najpierw próbę autoryzacji.
 • SDK: Modyfikacja funkcji AQQ_CONTACTS_MESSAGE - wParam = indeks konta.
 • Zlikwidowano kilka mniejszych wycieków pamięci.
 • Wszystkie skrypty autoryzacyjne działają teraz w oparciu o SSL.
 • Dodano nowy filtr do CP - powiadomienia z wtyczek.
 • AQQ pozwala na zmianę nazw kontaktów pochodzących z Facebook-a.
 • Usunięto opcje "Przejdź pod adres" gdy klikamy na łącze jid/e-mail na liście kontaktów.
 • W instalatorze umieszczono nową wersję wtyczki GG.
 • Poprawki przy ukrywaniu reklam dla osób które opłaciły subskrypcje roczne.
 • SDK: AQQ_SYSTEM_PLAYSOUND potrafi odgrywać również zew. pliki WAV/MP3 (krótkie).
 • Poprawiono kolejność zaznaczania kontaktów przy użyciu strzałek góra/dół na klawiaturze.
 • Zlikwidowano "freeze" aplikacji niedługo po włączeniu (trwający zwykle około 1-2s).
 • Poprawki przy wyświetlaniu ikon metakontaktów w wizytówce.
 • Poprawka dotycząca wyświetlania nazw kontaktów w archiwum.
 • Strzałki w edytorze wycinków wyglądają teraz lepiej.
 • Poprawiono problem z pokazywaniem awatarów na liście gdy te powinny pozostać w ukryciu.
 • Wysyłanie obrazka jako URL działa szybciej i nie blokuje już AQQ.
 • Pasek postępu wysyłania obrazka jako URL działa teraz poprawnie.
 • Osoby które opłaciły abonament roczny mają wyłączone reklamy już teraz.
 • Do listy serwerów dodano jappix.pl
 • Rozwiązano problem z podwójnym otwieraniem okna stażu.
 • Zmiana awatara GG jest teraz możliwa jedynie przez serwis WWW.
 • Mniejsze przycinki AQQ przy pobieraniu profili GG.
 • Poprawki w GUI w oknie certyfikatu SSL.
 • Zmieniono obliczanie położenia popmenu pokazującego się po kliknięciu w link na liście kontaktów (pokazuje się zawsze blisko kursora myszy).
 • Zmieniono sposób prezentacji zasobów kont.
 • AQQ nieprawidłowo aktualizowało stan/status w oknie rozmowy po otwarciu wybranego zasobu.
 • Poprawki lokalizacyjne.
 • Po wygaśnięciu subskrypcji AQQ nie pokazywała się jedna z informacji (w formie chmurki).
 • Po wygaśnięciu subskrypcji AQQ nie można też wysyłać wiadomości grupowych ani plików.
 • Poprawiono problem z brakiem dostępu do przycisku otwierające folder emotikon tymczasowych.
 • SDK: Poprawiono dodawanie kontaktów przez funkcje AQQ_CONTACTS_CREATE (przy podawaniu innego indeksu konta niż 0).
 • Jeżeli link na liście kontaktów zawiera JID/E-mail to w popmenu pojawią się pozycje "Wiadomość" oraz "Wyślij e-mail".
 • Opcja "Dodaj grupę" w menu "Kontakty" nie działała poprawnie.
 • AQQ nie pokazywało zasobów kontaktów na liście i w oknie rozmowy.
 • Poprawki przy wyświetlaniu ikon sieci w archiwum spoza listy oraz w wizytówce kontaktu.
 • Do chmurki z danymi o kontakcie dodano informacje o przynależności do wskazanego konta.
 • Do popmenu zbiorczych ost. rozmów w archiwum dodano opcje "Przejdź do archiwum kontaktu", która otwiera pełną historie rozmów z daną osobą.
 • Usunięto z deinstalatora AQQ przekierowanie na stronę z ankietą.
 • Lista kontaktów nie jest od teraz podzielona na konta (spójna lista).
 • Optymalizacje dotyczące odświeżania listy kontaktów.
 • Istnieje możliwość zmiany nazwy grupy dla kontaktów Facebook/NKTalk.
 • Istnieje możliwość scalania grupy zawierającej kontakty z Facebook/NKTalk.
 • Możliwe jest dodawanie metakontaktów pomiędzy różnymi kontami.
 • Dla wszystkich typów kontaktów jest widoczna pozycja "Grupy" w popmenu kontaktu.
 • SDK: Dodano funkcje "AQQ_FUNCTION_MSGWINDOW" zastępującą kilka starych funkcji w SDK.
 • SDK: Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABCAPTION ignorowała indeks konta.
 • SDK: Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABIMAGE ignorowała indeks konta.
 • Poprawiono problem z nieznikającą animacją na pasku zadań przy wysyłce plików.
 • Przy konfigurowaniu nowego profilu konta GG i Skype od razu dodają się do listy.
 • AQQ zapisuje jak najszybciej informacje o pseudonimie nowo dodanego kontaktu do wizytówki (przydatne dla archiwum spoza listy).
 • Archiwum spoza listy stara się pokazywać pseudonimy kontaktów o ile są dostępne.
 • Przy usuwaniu kontaktów AQQ zachowuje część informacji na jego temat (ponownie - pomaga to w działaniu archiwum spoza listy).
 • Odświeżono wygląd okna logowania i przyspieszono jego wczytywanie.
 • Wycofano filtr pokoje tymczasowe/stałe.
 • Zmiana opisu przez kompozycje wspiera teraz zapis nowego opisu do archiwum.
 • Zmiany w nagłówku konta - pokazuje konto administracyjne oraz wszystkie zalogowane zasoby.
 • Usunięto popmenu które umożliwiało "skoki" na liście pomiędzy starym układem kont.
 • Dodano prostą listę awatarów ustawionych na poszczególnych kontach.
 • Poprawiono dopasowywanie ikon sieciowych dla kontaktów spoza listy w archiwum rozmów.
 • SDK Funkcje do dekodowania Base64 źle dekodowały pusty ciąg "A===".
 • Dwuklik na nagłówku konta na liście kontaktów otwiera informacje o stanie konta.
 • Szeroko zakrojone optymalizacje przy zaznaczaniu i scrollowaniu listy przy pomocy strzałek.
 • Można zaznaczać wiele kontaktów przy pomocy klawiszy CTRL lub Shift.
 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości tekstowych do zaznaczonych kontaktów.
 • Dodano możliwość kopiowania i przenoszenia do innych grup zaznaczonych kontaktów.
 • Dodano możliwość usuwania zaznaczonych kontaktów.
 • Dodano możliwość zmiany kolejności grup na liście kontaktów.
 • Przyspieszono dostęp do archiwum kontaktów.
 • SDK: Dodano notyfikacje AQQ_SYSTEM_MULTIPOPUP (informuje o pojawieniu się popmenu dla zaznaczonych kontaktów)
 • SDK: Dodano funkcje i notyfikacje AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHSELECTED (pobiera listę zaznaczonych kontaktów)
 • Konferencje GG można teraz rozpocząć bardziej naturalnie (zaznaczając kilka kontaktów GG, klikając PPM i wybierając opcje konferencji).
 • Klika grafik było wyświetlanych jedynie z kompozycji Standard, choć odpowiednie grafiki były dostępne w innej aktualnie używanej kompozycji.
 • Dodano informacje o możliwości usunięcia konta administracyjnego.
 • Drobne poprawki wizualne w oknie stanu konta.
 • Poprawka w migratorze jeżeli migrujemy z widoczną grupą "Obserwatorzy".
 • Dodano możliwość sprawdzania poprawności certyfikatów SSL na serwerach.
 • Po zdefiniowaniu nowego konta Jabber, AQQ od razu loguje się do takiego konta.
 • Drobne poprawki przy skórkowaniu chmurki informacyjnej widocznej przy oknie logowania.
 • Opcja sortowania została dodana również do popmenu grupy (grupy można teraz sortować).
 • Złagodzono zasady normalizacji nazw pokoi czatowych (pokoje z nazwami obcojęzycznymi są wyświetlane teraz poprawnie).
 • Przywrócono możliwość sprawdzania stażu poszczególnych kontaktów (o ile są połączone).
 • Duża optymalizacja dotycząca szybkości działania i odświeżania listy kontaktów.
 • Poprawiono pobieranie i usuwanie kontaktów na serwerach typu Rapsody.
 • Poprawiono pobieranie ostatnich wiadomości w pokojach czatowych na serwerach typu Rapsody.
 • Poprawka związana z automatyczną zmianą stanu przy wyjściu z AQQ i migratorem.
 • Zaktualizowano webowe SDK oraz przykładową wtyczkę.

Pobierz pliklista zmian
MyPortalYouTubeTwitter54slty.png

#2 Eleks

Eleks

  Adept

 • Użytkownik
 • 305 postów

Napisano 2014.03.05, 18:25

Przez aktualizator nie da się pobrać... "Część danych nie mogła zostać pobrana..."
 

17:39 - już jest ok.


Użytkownik Eleks edytował ten post 2014.03.05, 18:39


#3 Usiek

Usiek

  Rozgrzewam się

 • Użytkownik
 • 92 postów

Napisano 2014.03.05, 18:31

j/w, nie da się pobrać.#4 Oconnel

Oconnel

  AQQ Developer

 • Właściciel
 • 4622 postów

Napisano 2014.03.05, 18:39

A teraz? Sprawdziłem i działa ok.
MyPortalYouTubeTwitter54slty.png

#5 Usiek

Usiek

  Rozgrzewam się

 • Użytkownik
 • 92 postów

Napisano 2014.03.05, 18:40

Teraz jest ok.

Czemu wszystkich zmian nie wypisałeś w poście, a są zawarte w filmiku :P ?#6 Beherit

Beherit

  In Sorte Diaboli

 • Wtyczkopisarz
 • 5031 postów

Napisano 2014.03.05, 19:04

Bardzo mi się podoba, że podałeś pełną listę zmian w stosunku do poprzedniej stabilnej wersji - niech konkurencja widzi, jak lecimy z tematem :D

A co w kolejnych beta testach? Czaty i Facebook? Było by miło.
 • Deadmaster i ss9227 lubią to

#7 Oconnel

Oconnel

  AQQ Developer

 • Właściciel
 • 4622 postów

Napisano 2014.03.05, 19:11

Czaty z całą pewnością. Jest tam kilka rzeczy do zrobienia jeszcze. Korci mnie też Dropbox. Myślę tylko jeszcze do czego mógłbym go wykorzystać i w jaki sposób :) Facebook też jest ważny więc tutaj sprawa też jest otwarta.
 • Beherit, Deadmaster i ss9227 lubią to
MyPortalYouTubeTwitter54slty.png

#8 SEpuLT

SEpuLT

  Początkujący

 • Użytkownik
 • 40 postów
 • MiejscowośćŁódź

Napisano 2014.03.05, 19:19

Konkurencja popadła w tarapaty (z czego się nie cieszę) ale sam się wyśmiewał z płatności AQQ, a teraz prosi o wsparcie. Mimo wszystko, życzę mu powodzenia. Stabilka super. Oby tak dalej.


AQQ Zawsze najnowsze
OS: Windows 8.1 Pro x64
IE: 11, domyślnie Chrome
Wtyczki: Standart


#9 Oconnel

Oconnel

  AQQ Developer

 • Właściciel
 • 4622 postów

Napisano 2014.03.05, 19:33

Widzę, że nasze rodzime komunikatory faktycznie mają ostatnio ciężki żywot. Najpierw AQQ, teraz WTW. Jeżeli Kaworu zamierza żyć z dobrowolnych dotacji to może nie wyżyć. Ale życzę mu powodzenia tak czy siak, bo czasy ciężkie i niepewne.
MyPortalYouTubeTwitter54slty.png

#10 SEpuLT

SEpuLT

  Początkujący

 • Użytkownik
 • 40 postów
 • MiejscowośćŁódź

Napisano 2014.03.05, 19:36

Zawsze mówiłem, że w przyrodzie nic nie ginie tylko czasami trzeba trochę poczekać. A w przypadku WTW nie trzeba było nawet długo czekać. Mimo wszystko, jak pisałem życzę mu powodzenia, i mniej userów plujących jadem z powodu konieczności zmiany strategi.


Użytkownik SEpuLT edytował ten post 2014.03.05, 19:37

AQQ Zawsze najnowsze
OS: Windows 8.1 Pro x64
IE: 11, domyślnie Chrome
Wtyczki: Standart


#11 kadet

kadet

  Bywalec

 • Użytkownik
 • 148 postów

Napisano 2014.03.05, 19:41

@SEpuLT To, że Kaworu lubi prosić o wsparcie nie jest nowością, jednak nie wymaga zapłaty aby móc wysyłać wiadomości, nie zamyka też serwera xmpp i nie wprowadza przymusowych opłat - płacicie - komunikator rozwija się szybciej, nie płacicie - rozwija się wolniej. Nikt nie powiedział, że Kaw chce wyżyć z dobrowolnych dotacji? Gdzieście to przeczytali? :P


 • Alterego lubi to

#12 SEpuLT

SEpuLT

  Początkujący

 • Użytkownik
 • 40 postów
 • MiejscowośćŁódź

Napisano 2014.03.05, 19:44

Poszukaj na jego forum o co chodzi.

 

Edit:  Dobra chyba nie popełnię fopa podając link do pełnego tekstu:  http://i.imgur.com/Ln46O3O.png?1


Użytkownik SEpuLT edytował ten post 2014.03.05, 19:59

AQQ Zawsze najnowsze
OS: Windows 8.1 Pro x64
IE: 11, domyślnie Chrome
Wtyczki: Standart


#13 kadet

kadet

  Bywalec

 • Użytkownik
 • 148 postów

Napisano 2014.03.05, 19:54

Chodzi o to: http://forum.k2t.eu/...a-i-przeciw/20/ ?


Użytkownik kadet edytował ten post 2014.03.05, 19:55


#14 Beherit

Beherit

  In Sorte Diaboli

 • Wtyczkopisarz
 • 5031 postów

Napisano 2014.03.05, 19:55

W przeciwieństwie do Oconnela to Kaworu nie ma rodziny na utrzymaniu czyt. jest studentem albo przynajmniej niedawno skończył studia (nie wiem, nie interesuję się tym za bardzo) ;)

#15 Oconnel

Oconnel

  AQQ Developer

 • Właściciel
 • 4622 postów

Napisano 2014.03.05, 19:56

Poczekajcie jeszcze trochę. Jak darowizny przestaną płynąć po kilku miesiącach to pewnie i WTW pójdzie w ślady AQQ ;)
MyPortalYouTubeTwitter54slty.png

#16 Beherit

Beherit

  In Sorte Diaboli

 • Wtyczkopisarz
 • 5031 postów

Napisano 2014.03.05, 20:09

Konkurencja na nas patrzy, przekaz od Kaworu:
 

 

> W przeciwieństwie do Oconnela to Kaworu nie ma rodziny na
> utrzymaniu czyt. jest studentem albo przynajmniej niedawno
> skończył studia (nie wiem, nie interesuję się tym za bardzo) ;)

Nie wiesz tego, oraz może ma inne źródła dochodu i jest zainteresowany głównie nie dokładaniem do interesu. Z opcją "jak bedzie więcej niz bilans na zero, to super" ;)

> Poczekajcie jeszcze trochę. Jak darowizny przestaną
> płynąć po kilku miesiącach to pewnie i WTW pójdzie w ślady AQQ ;)

Nie ma takiej opcji. Obiecałem kiedyś że komunikator nigdy nie bedzize płatny - i nie będzie. A poza tym, juz dwa lata sobie z nim radzę bez funduszy zewnętrznych i działa, więc ekhem.

@SEpuLT: Myślę, że masz problem z czytaniem ze zrozumieniem. Kadet to lepiej odczytał ;)

 

:)


 • SEpuLT lubi to

#17 SEpuLT

SEpuLT

  Początkujący

 • Użytkownik
 • 40 postów
 • MiejscowośćŁódź

Napisano 2014.03.05, 20:12

Będę musiał  z tym jakoś żyć, że nie potrafię czytać ze zrozumieniem... :).


AQQ Zawsze najnowsze
OS: Windows 8.1 Pro x64
IE: 11, domyślnie Chrome
Wtyczki: Standart


#18 Eleks

Eleks

  Adept

 • Użytkownik
 • 305 postów

Napisano 2014.03.05, 20:21

W sumie to może moderator wydzieliłby nowy temat na forum, bo niezły OT się tu robi...
Póki co stabilka działa sprawnie. Pytanie - na jabster.pl rozłącza mnie z serwerem przy zmianie avatara - błąd serwera czy AQQ?#19 Kevlar

Kevlar

  Początkujący

 • Użytkownik
 • 6 postów

Napisano 2014.03.05, 22:19

Super jak zwykle ;-)#20 Mireczek

Mireczek

  Bywalec

 • Użytkownik
 • 153 postów

Napisano 2014.03.06, 07:57

Czy kiedyś w SMSach wysłanych z AQQ zmieni się wpis -

 

"SMS z Gadu-Gadu - odpowiedz prosto do nadawcy"

i czy odpowiadanie na te SMSy (zgodnie z wpisem) będzie działać?


/ Win 10 PRO 64 Bit; Edge; AVAST / ASUS Z170 GAMING PRO; CORE I5 6600K; DDR4 KINGSTON HyperX Savage Black CL12 32GB 2400MHz; SSD Samsung 950PRO 256GB; BR RW / ASUS N751JX-T7038D-16; i7-4720HQ; 16GB; SSD240GB + HDD750GB; DVD RW; GTX950; FHD / Responder; SpellChecker; SayAQQ /

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych