Skocz do zawartości


Zmiany w SendState 1.4.0.0

Wersja 1.4.0.0
 • Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
 • Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
 • Prawidłowe działanie z wieloma kontami XMPP.
 • Inne kosmetyczne poprawki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.20).
Wersja 1.3.3.0
 • Poprawki w zapisywaniu w pamięci wysłanego opisu.
 • Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
Wersja 1.3.2.0
 • Zablokowanie funkcjonalności dla kontaktów z sieci Facebook.
 • Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
Wersja 1.3.1.0
 • Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
 • Optymalizacja kodu.
 • Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.44).
Wersja 1.3.0.0
 • Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
 • Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
 • Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
 • Drobne zmiany w skórkowaniu form.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.20).
Wersja 1.2.1.0
 • Drobne poprawki w procesie wyładowania wtyczki.
Wersja 1.2.0.0
 • Wysłany opis ustawiany jest w końcu na cały czas trwania sesji!
 • Oznaczenie wysłania już statusu do kontaktu.
 • Możliwość szybkiego przywrócenia aktualnego opisu.
 • Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.70).
 • Optymalizacja kodu.
Wersja 1.1.2.0
 • Obsługa natywnego stylu Windows (wyłączone skórkowanie okien wtyczki).
 • Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.60).
 • Inne mniej ważne poprawki.
Wersja 1.1.0.0
 • Pełne skórkowanie okna wtyczki.
 • Zapamiętywanie wysłanego wcześniej statusu do danego kontaktu.
 • Optymalizacja kodu.
Wersja 1.0.1.0
 • Poprawka w wysyłanym pakiecie XML.
Wersja 1.0.0.2
 • Kodowanie niedozwolonych znaków w opisie.
Wersja 1.0.0.0
 • Pierwsza publiczna wersja.