Skocz do zawartości


Zmiany w AQQ SolarWave 3.0.0.59

Wersja 3.0.0.59
  • Część odnośników z powiadomień FB nie jest już dłużej otwiarana w wersji "mobilnej".
  • Odtwarzacz YT posiada funkcje pozwalającą na podczepienie okna w trybie "zawsze na wierzchu".
  • Powiadomienia i notyfikacje FB nie są pobierane przy użyciu kontrolki IE.
  • Wysyłanie statusów na oś czasu użytkownika FB również jest dokonywana bez udziału kontrolki IE.